Home ข้อคิด 5 เรื่องที่ทำให้คนร ว ย ร่ำร ว ยมั่นคงขึ้นทุกวัน

5 เรื่องที่ทำให้คนร ว ย ร่ำร ว ยมั่นคงขึ้นทุกวัน

26 second read
Comments Off on 5 เรื่องที่ทำให้คนร ว ย ร่ำร ว ยมั่นคงขึ้นทุกวัน
0
2,161

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการสร้างฐานะของคนร ว ย กับบทความ 5 เรื่องที่ทำให้คนร ว ย ร่ำร ว ยมั่นคงขึ้นขึ้นทุกวัน ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

ความจริงที่ 1 การประหยัดเงินอย่ างเดียวไม่ทำให้ร ว ย

ความจริง ที่ว่าการประหยัด ไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดของคนร ว ย การหารายได้เพิ่มสิคือหนทางสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริง เพราะการประหยัดเงิน มี ขี ดจำกัด แต่การหารายได้เพิ่มไม่มี ขี ดจำกัดแต่ก็ไม่ใช่ว่า ให้ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะ เพราะถ้าอย ากร ว ยเราต้องรู้จักวางแผนทางการเงินด้วย

ความจริงที่ 2 คนร ว ยชอบการลงทุน

คนร ว ยยิ่งร ว ยมากขึ้น เพราะพวกเขารู้จักนำเงิน ไปลงทุน เพื่อผลตอบแทนให้เติบโตมากขึ้นสิ่งคนร ว ยมักทำ คือ การใช้เงินทำงาน ( Paร ร ive Income) โดยการซื้ อหน่วยลงทุนในตลาดหลักท รั พ ย์ หรือซื้ อท รั พ ย์สินแล้วให้ท รั พ ย์สินทำงานหนัก แทนตนเองไม่ว่าจะลงทุนระยะสั้น ระยะย าว ก็เป็นวิธีสร้างรายได้ให้มากขึ้นที่ดีกว่าการเก็บเงินออมไว้นิ่งๆ ในบัญชีค่ะ

ความจริงที่ 3 อาชีพทำให้อยู่รอ ด แต่ธุรกิจทำให้มั่งคั่ง

แน่นอนว่าการมีอาชีพเป็นจุดเริ่มต้น ของการมีเงิน สร้างเนื้ อสร้างตัวแต่การมีอาชีพเพียงอย่ างเดียว เราทำให้เราอยู่ได้แค่เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่หนทางสู่ความร่ำร ว ย คือ การเริ่มต้น มาจากการทำธุรกิจหรือมีกิจการที่เป็นของตนเอง

ความจริงที่ 4 คนร ว ยรู้ว่าตัวเองเก่งหรือถนัดด้านไหน

คนร ว ยยิ่งร ว ยมากขึ้น เพราะเขารู้จักความสามารถ และทักษะของตนเองที่ทำได้ดี จนกล า ยเป็นผู้เชี่ยวช าญในเรื่องนั้นๆ เพราะคนเราไม่จำเป็นต้องเก่งไปทุกอย่ างเพียงแค่เก่งให้สุด ไปด้านใดด้านหนึ่ง ก็เป็นคนที่ร่ำร ว ยเป็น มหาเศรษฐีได้ยกตัวอย่ างบุคคลที่ร่ำร ว ย เช่น ว อ ร์ เ ร น บั ฟ เ ฟ ตต์ ตำนวนนักเล่นหุ้นที่ร่ำร ว ยที่สุดในโลกเขารู้ว่าตนเองชอบทำอะไร

อย ากเป็นอะไรและทำอะไรได้ดี บิ ล เ ก ตส์ ผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ ระบบปฏิบัติการ บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้กันทั่วโลกอย่ าง พ i n d o พ ร ม า ร์ ค ซั ค เ ค อ ร์ เ บิ ร์ก

บุคคลที่เชี่ยวช าญ ในเรื่องโซเชียลมีเดีย ผู้ก่อตั้ง เ ฟ ส บุ๊ ค ด อ นั ล ด์ ท รั มป์ ประธานาธิบดี ที่ร่ำร ว ยที่สุดของสหรัฐ เป็นนักธุรกิจผู้เชี่ยวช าญด้านอสังหาริมท รั พ ย์

ความจริงที่ 5 คนร ว ยเห็นความสำคัญของต้นทุนทางความรู้

คนร ว ยส่วนใหญ่ เป็นนักพัฒนาตนเอง พวกเขาจะหาความรู้และพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเอง ให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอ นอ กจากนี้คนร ว ยมักจะมีช่วงเวลาในการทบทวน และสรุปผลสิ่งที่ตนเองทำมา เพื่อ ดูว่ากำลังเดินไปต ามเป้าหมายที่วางไว้ หรือไม่เพื่อ นำไปปรับปรุงและ แก้ไขสิ่งที่พลาด ข้อ ดีคือ ถ้าเรามีการวัดผล หรือทบทวนตัวเองอยู่เรื่อยๆ ก็จะทำให้เรา ไม่หลงทางจากเป้าหมายที่วางไว้นั่นเอง

อีกสิ่งสำคัญในวิธีคิดของคนร ว ย ที่นอ กจากตัวเงินก็คือ เวลาเลือ กงานคนร ว ย จะคิดเสมอว่าการทำงาน งานนี้แล้วจะได้อะไร อาจหมายถึงประสบการณ์ โอกาสหรือทักษะ บางอย่ างที่สามารถนำไปต่อยอ ดอาชีพหรือธุรกิจที่จะทำให้คนร ว ย ร ว ยขึ้นได้ ดังนั้น คนร ว ยจึง ‘ เลือ ก’ ทำงานเพื่อ ‘ สร้างโอกาส’ มากกว่าเพื่อตัวเงินจากความจริง

ทั้ง 5 ที่กล่าวมาคนธรรมดา ทั่วไปที่อย ากจะร่ำร ว ย ก็สามารถทำได้เช่นกันอาจจะลองเริ่มต้น ทีละข้อๆ ปรับเปลี่ยนที ละนิดให้มีนิสัยแบบคนร ว ยไม่แน่ว่าอนาคต คุณอาจจะกล า ยเป็นคนร่ำร ว ยและมั่งคั่งโดยไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะ

ที่มา m a n g o z e r o, y i n d e e y i n d e e

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …