Home ข้อคิด 6 กฎเพื่อความสำเร็จที่รออยู่ เลิกทำนิสัยแย่ได้แล้ว

6 กฎเพื่อความสำเร็จที่รออยู่ เลิกทำนิสัยแย่ได้แล้ว

8 second read
Comments Off on 6 กฎเพื่อความสำเร็จที่รออยู่ เลิกทำนิสัยแย่ได้แล้ว
0
50

วันนี้เราจะพาคุณเดินไปหาความสำเร็จที่คุณนั้นกำลังพย าย ามทำมันอยู่ กับบทความ 6 กฎเพื่อความสำเร็จที่รออยู่ เลิกทำนิสัยแย่ได้แล้ว ไปดูกันว่าความสำเร็จที่คุรกำลังพย าย ามนั้น จะสำเร็จได้ คุณแค่ทิ้งนิสัยเหล่านี้

คนเราส่วน มากมีพฤติก ร ร มสอ ดคล้องกับความคิดและการกระทำ หากทำแบบไหนก็มักจะวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นและหากไม่มีความคิดที่จะพัฒนา

หรือปรับปรุงตัวเองก็จะทำให้ไม่ก้าวหน้าและไม่อาจประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่ างที่ควรเป็น แม้จะเป็นคนที่มีความสามารถแต่หากยังมี 6 นิสัยนี้อยู่ ก็อาจจะทำให้ไม่ได้พบเจอกับสิ่งดีๆในชีวิตได้

1 เสียเวลากับเรื่องไ ร้ ส า ร ะ

สมัยนี้มีเรื่องให้ทำมากมายและหล า ยเรื่องก็เป็นสิ่งที่ไ ร้ ส า ร ะ และไม่เกิดประโยชน์อะไร เรียกว่าเป็นการผ ล า ญ เวลาที่มีค่า ซึ่งแทนที่จะใช้กับเรื่องพัฒนาค ว า ม รู้ ทักษะ และการอั พ ส กิ ล ตั ว เ อ งให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวาน คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะรู้ว่า เวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเกินกว่าจะเสียไปกับเรื่องไ ร้ส า ระ

2 นั่งร อโอ กาสและความสำเร็จ

คนที่ไม่ไขว่คว้ าและไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตมักเป็นคนที่ย่ำอยู่กับที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ เพราะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการรอให้สิ่งดีๆหรือโอ กาสวิ่งเข้ามาหาอ ย่ า งเดียวแต่ไม่พย าย ามลงมือลงแรง เพื่อสร้างโอ กาสและความสำเร็จให้เกิดขึ้นด้วยมือตัวเอง

3 ห น้ า ใ ห ญ่ ใจโต

สังคมทุกสมัยมักให้ความสำคัญกับเรื่องหน้าต า แต่หากเรายึดติดกับเรื่องตรงนี้มากเกินไป มัวแต่ทุ่มเทและใช้เวลาเพื่อทำให้คนอื่นรักและชื่นชอบ ก็อาจทำให้เกิดความหมกมุ่นกับเรื่องผู้คน จนลืมเป้าหมายที่สำคัญของตัวเองไป

4 ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร

หล า ยคนใช้ชีวิตการทำงานไปวันๆ เพราะไม่รู้ว่า จริงๆแล้วชีวิตนี้ต้องการอะไรและไม่ออ ก แบบชีวิตในฝันของตัวเองเพราะคิดว่าเป็นได้แค่ฝัน แต่ความจริงแล้วหากเรากำหนดเป้าหมายและสิ่งที่เราต้องการให้ชัดเจนแล้ววางแผนเดินไปให้ถึงจุดหมาย จะทำให้ชีวิตได้พบเจอกับเรื่องราวดีๆ อีกมากมายและยังสามารถพัฒนาตัวเองได้อีกด้วย

5 ใจกล้าบ้าบิ่นเกินไป

การมีความกล้าเป็นเรื่องดีแต่บางครั้งก็ต้องสมเหตุสมผล การกล้าเสี่ยงแบบโ ง่ๆเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ เช่น การลงทุนบางอ ย่ า งที่เราไม่มีความรู้และไม่ได้ศึกษาให้ละเอียดก่ อ น ซึ่งคนส่วน มากที่เป็นแบบนี้มักมีความโลภบังต า มองเห็นแค่สิ่งที่ต้องการโดยไม่คำนึงถึงความเป็นไปได้รอบตัว และคนกลุ่มนี้เองที่มักตกเป็นเ ห ยื่ อ หรือ เครื่องมือหากินของ มิ จ ฉ า ชี พหรือคนที่จะเข้ามาเอาผลประโยชน์

6 คบคนที่จนกว่า

การไม่เลือ กคบคนร ว ยอาจเป็นเพราะความอิจฉาหรือใดๆก็ต าม การคบคนจนกว่าจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเหนือ กว่า แต่สิ่งที่ควรเป็นคือคบคนให้หมดทุกประเภทเพราะ ความคิด ของแต่ละคนแตกต่างกัน ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้มากมาย โดยเฉพาะความคิดและวิธีการมองโลกอย่ างคนร ว ยก็เป็นสิ่งที่เราสามารถหาได้จากการคบคนที่สูงกว่า จะช่วยทำให้เราได้เติบโตได้

ทั้งหมด 6 ข้อนี้คือนิสัยที่ต้องเปลี่ยนหากใครยังเป็นอยู่ ขอบอ กว่านิสัยเหล่านี้เองที่เป็นอุปสรรค และตัวกั้นขวางชีวิตของคุณไม่ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต หากเปลี่ยนแปลงนิสัยหรือวิธีคิดเหล่านี้ได้เราก็จะสามารถก้าวขึ้นไปได้อีกขั้นและเติบโตได้ต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ย่ำอยู่กับที่อ ย่ า งเสียเวลาในขณะที่คนรอบข้างต่างประสบความสำเร็จในชีวิตกันทุกคน

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …