Home ข้อคิด 6 ตำแหน่งในบ้าน จัดผิด เงินรั่วไหล รักร้าวได้

6 ตำแหน่งในบ้าน จัดผิด เงินรั่วไหล รักร้าวได้

8 second read
Comments Off on 6 ตำแหน่งในบ้าน จัดผิด เงินรั่วไหล รักร้าวได้
0
66

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การจัดบ้านให้ถูกตำแหน่ง เพื่อช่วยเสริมท รั พ ย์ การงาน ความรักให้ดียิ่งๆขึ้นไปกับบทความ 6 ตำแหน่งในบ้าน จัดผิด เงินรั่วไหล รักร้าวได้ ไปดูกันว่าตำแหน่งสิ่งของในบ้านควรอยู่ตรงจุดไหนของบ้านบ้าง เพื่อให้บ้านอยู่แล้วเป็นสุข

1 เตียงนอนใต้คานบ้าน

ตำแหน่งในการวางเตียง หากวางไว้ตรงกับคานบ้านพอ ดี คนโบราณเชื่อ กันว่า เป็นสิ่งไม่ดี เพราะจะทำให้พลังคานกดทับจากด้านบนทำให้สุ ข ภ า พไม่ดี ไม่แข็งแรงป่ ว ยง่าย นอ กจากนี้ยังจะทำให้คู่รักมีปากเสียงกันตลอ ดเวลา การวางเตียงจึงไม่ควรวางใต้คานบ้านอ ย่ า งเด็ดขาด

2 หิ้งบูช าพระเหนือประตู

ไม่ควรวางหิ้งบูช าใดๆไว้ด้านบนของประตู การวางหิ้งพระนั้นควรเป็น มุมที่เงียบสงบและไม่ค่อยมีคนเดินผ่ าน หากตั้งหิ้งไว้เหนือประตู ซึ่งเป็นจุดที่มีคนเดินเข้าออ กตลอ ดเวลา จะทำให้เกิดผลเสียกับพลังงานพิเศษ ทำให้บ้านของเราไม่ได้รับพลังงานดีๆอ ย่ างที่ควรจะได้รับ

3 วางหัวเตียงติดห้องน้ำ

เป็นหลักการจัดบ้านที่แ ย่และไม่ควรทำอ ย่ า งยิ่ง โดยเฉพาะด้านที่เป็นจุดวางชักโครกที่ตรงกับหั วเตียงจะส่ งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีอารมณ์แปรปรวนไม่มั่ น คง เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ า ยและอาจส่ งผลให้มี โ ร ค ป ระ จำตั วร บกวนอ ย่ างเช่นโ ร ค ภู มิ แ พ้ รวมทั้งจะทำให้โชคลาภไม่สามารถเข้ามาในบ้านได้

4 เสาไฟฟ้าหน้าบ้าน

การที่มีเสาไฟตั้งอยู่หน้าบ้านพอ ดีเป็นลักษณะที่ไม่ดี เพราะจะส่ งผลให้คนในบ้าน มีอารมณ์และสภาพจิตใจที่ไม่ปกติ โมโหและหงุดหงิดง่าย ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการหาต้นไม้มาปลูกเพื่อบังเสาไฟเอาไว้

5 ประตูหน้าบ้านชนกับประตูห้องน้ำ

หากประตูหน้าบนตรงกับป ร ะ ตู ห้องน้ำ ต ามความเชื่อโบราณว่า ไว้ว่ า จะทำให้เงินทองรั่วไหล ไม่สามารถเก็บเงินได้อยู่ มีรายจ่ายเข้ามา อ ย่ า งไม่จบสิ้น หาได้เท่าไหร่ก็จะต้องเสียไปเท่านั้น

6 มีกระจกร้าวในบ้าน

กระจกที่มีรอยแ ต ก รอยร้าว เป็นสิ่งของที่มีพลังงานไม่ดีอยู่ในตัวเอง รวมทั้งข้าวของที่แตกหักชำรุด เราไม่ควรเก็บไว้ในบ้าน ควรนำออ กจากบ้าน เพราะจะส่ งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในบ้านทำให้แตกแยก ไม่ปร อ ง ด อ ง ไม่สามัคคีกัน หรืออาจทำให้ต้องทะเลาะและมีป า กเ สี ย งกันตลอ ดเวลาโชคลาภก็จะไม่เข้าบ้าน

ลองสังเกตบ้านของเราดูว่า มีข้อไหนที่ยังจัด ผิ ด ห ลั ก อยู่บ้าง แล้วลองแก้ไขดูทีละข้อ เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดบ้านได้อ ย่ า ง ถูกหลักและเพื่อพลังงานดีๆจะสามารถไหลเวียนเข้ามาในบ้านได้อ ย่ า งดี ตลอ ดจนเป็นพลังช่วยหนุนเรื่องราวต่างๆของคนในบ้านให้เจอแต่เรื่องดีๆ

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …