Home ข้อคิด 6 ต้นไม้ที่ควรปลูกในห้องนอน ช่วยให้นอนหลับพักผ่อนสบายทั้งคืน

6 ต้นไม้ที่ควรปลูกในห้องนอน ช่วยให้นอนหลับพักผ่อนสบายทั้งคืน

11 second read
Comments Off on 6 ต้นไม้ที่ควรปลูกในห้องนอน ช่วยให้นอนหลับพักผ่อนสบายทั้งคืน
0
432

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การปลูกต้นไม้ในห้องนอน กับบทความ 6 ต้นไม้ที่ควรปลูกในห้องนอน ช่วยให้นอนหลับพักผ่อนสบายทั้งคืน ไปดูกันว่ามีต้นไม้ชนิดใดบ้างที่เหมาะกกับการปลูกในห้องนอน

1 ว่านหางจระ เ ข้

เป็นพันธุ์ไม้ที่เป็นอมตะ นิยมนำมาปลูกเพื่อนำมาใช้ เ พ ร า ะนอ กจากคุณประโยชน์เรื่องความสวยความงามแล้ว แล้วยังมีประโยชน์ในเรื่องรัก ษ าแผ ลผิวหนังได้ด้วย ในว่านหางจระเข้นั้นยังสามารถช่วยคุณนอนหลับสนิทได้ดี เ พ ร า ะเวลาที่เราหลับว่านหางจระเข้จะคาย อ อ ก ซิ เ จ นออ กมาในเวลากลางคืน หลับสบายมากขึ้น วิธีการปลูกไว้ในห้องนอน ให้เราเตรียมดิน มาผสมกับปุ๋ ยคอ กและปุ๋ ยมะพร้าวลงในกระถางที่เตรียมไว้ จากนั้นทำการแยกหน่อจากต้นที่สมบูรณ์บางส่วน มาปักลงในกระถาง อ ย่ า กดบินจนแน่นเกินไป ดูแลรดน้ำเพียงเล็กน้อยโดนแดดบ้างรำไร

2 มะลิ

ด้วยกลิ่นของมะลิที่หอมจะช่วยชโลมจิตใจ ทำให้รู้สึกผ่อนคล า ย และยังช่วยล ดความเครียด ทำให้คุณนอนหลับสบายไม่หลับๆตื่นๆในเวลากลางคืน จะช่วยให้นอนหลับได้อย่ างเต็มที่พร้อมตื่นขึ้น มาด้วยความสดชื่นในวันใหม่ วิธีการปลูกในห้องนอนก็ง่ายๆ เพียงปลูกต้น มะลิลงกระถาง ที่มี ดินร่วนผสมกับปุ๋ ยคอ กในอัตราที่เท่ากัน รดน้ำทั้งเช้าและเย็นให้โดนแดดบ้างนิดหน่อยในแต่ละวัน

3 ปาล์ม ไ ผ่

เป็น ต้ นไม้ที่ทรงคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการฟอ กอากาศได้อย่ างดีเยี่ยม ช่วยจัดการดูด ส า ร พิ ษในอากาศที่พักผ่อนอยู่ ทำให้ห า ยใจได้อย่ างบริสุทธิ์ ทั้งย ามตื่นหรือย ามหลับ วิธีการปลูกถั่วงอ กง่ายๆคือ การนำหน่อราก 3 ราก ปลูกลงในกระถางที่ดินร่วนซุย 2 ส่วน ปุ๋ ยหมั ก 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน และเศษไม้ผุ 1 ส่วน การดูแลรดน้ำคนรดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่มากเพียงวันละ 1 ครั้งเท่านั้น และตั้งในที่ที่มีแดดโดนโดยตรง

4 ลิ้น มั ง ก ร

เป็นต้นไม้ที่เหมาะกับการปลูกห้องนอน มากๆ เพราะต้นลิ้น มังกรนั้น จะเป็นต้นไม้ที่ช่วยในการคล า ยออ ก ซิเจนออ ก ม า เพื่อช่วยในเรื่องของการดูดสา รพิ ษต่างๆและดูดคาร์ บอนไ ด อ อ กไ ซ ด์ใ น ช่ ว ง เวลากลางคืน ในร่างกายขอ งเรานั้นได้รับอากาศที่บริสุทธิ์อ ย่ า งเต็ม ป อ ด ทั้งยังช่ว ยให้หลับสนิทมากขึ้น วิธีปลูกที่ง่ายที่สุดก็ คื อ วิธีการปักชำ โดยตัดลิ้น มังกรออ กจากต้นพันธุ์มา 1 ใบ ความย าวประมาณ 10 cm ปักลงดิน 1 ส่วนที่ผสมด้วยทราย 0.5 ส่วน และมีส่วนของขุยมะพร้าว2 ส่วน ในการดูแลรดน้ำปานกลาง วันละ 1 ครั้ง แล้วควรวางให้โดนแดดในเวลากลางวัน

5 เ ศ ร ษ ฐีเรือนใน

เป็นชื่อที่ฟังแล้วไพเราะมากเ ศ ร ษ ฐีเรือนในจัดว่าเป็นต้นไม้ที่ดูดส า รพิ ษในอาคารได้ดี มีการวิจัย ว่ามีคุณสมบัติช่วยจั ด ก า รกับสา รฟอร์ มา ล ดี ไฮ ด์ ที่เป็นสา รที่ทำให้เกิดโ ร คม ะ เ ร็ง ในอากาศได้ที่ 90เปอร์เซน ซึ่งเป็น ส า ร ที่มาจากวัสดุก่อสร้างภายในบ้าน หากเรานำเ ศ ร ษ ฐีเรือนใน มาตั้งไว้ในห้องนอน จะสามารถช่วยจั ด ก า รกับพวกนี้ให้หมดไป พร้อมกับเ ศ ร ษ ฐีเรือนในจะผลิตออ กซิเจนให้เราได้นอนหลับสบาย วิธีการปลูกให้นำต้นอ่อนไปปลูกลงในกระถาง ที่มี ดินร่วนส่วนผสมกับทรายและเศษหินในการดูแลรดน้ำปานกลางและต้องให้โดนแดดรำไร

6 เด ห ลี

ต้นไม้ชนิดนี้จะช่วยล ดฝุ่นละอองในอากาศได้ดี ทั้งยังจะช่วยผลิตความชื้นในอากาศได้เพิ่มขึ้น มากถึง 5 เปอร์เซ็นต์ เพื่อจั ด ก า รกับเ ชื้ อโ ร คในอากาศที่ก่อให้เกิดอาการภู มิแ พ้ได้ พร้อมทั้งช่วยในเรื่องของระบบทางเดินห า ยใจ ช่วยให้นอนหลับสบายตลอ ดทั้งคืน วิธีการปลูกให้แยกกอออ กจากต้นที่สมบูรณ์ มาปลูกในกระถางที่มีดิน ร่วน 2 ส่วนทราย 1 ส่วนเศษไม้ผุ 1 ส่วน ปุ๋ ย ค อ ก หรือ ปุ๋ ย ห มักก็ได้ 1 ส่วน การล ดน้ำให้พอชุ่มเป็นประจำทุกวัน ตั้งในที่ที่มีแดดรำไร และ ที่สำคัญควรละล า ย ปุ๋ ย หมั ก หรือ ปุ๋ ย ค อ ก เพื่อบำรุงต้นเดือนละ 2 ครั้งด้วย

ที่มา kapook 108archeepparuay sabidee sit-smiling

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …