Home ข้อคิด 6 วิ ธีทำค้างปลูกผัก ให้สวยงาม พร้อมเก็บผักได้ง่าย

6 วิ ธีทำค้างปลูกผัก ให้สวยงาม พร้อมเก็บผักได้ง่าย

12 second read
Comments Off on 6 วิ ธีทำค้างปลูกผัก ให้สวยงาม พร้อมเก็บผักได้ง่าย
0
1,129

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการทำค้างปลูกผักให้เก็บผักได้ง่าย กับบทความ 6 วิ ธีทำค้างปลูกผัก ให้สวยงาม พร้อมเก็บผักได้ง่าย ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

1 ค้างแบบเสาคู่

ในการค้างแบบเสาคู่จะเป็นวิธีที่ให้ผลผลิตที่สูง และเป็นวิธีที่เก็บผลผลิตได้ง่ายด้วย การจั ด การต่างๆให้ความสะดวกสบาย การค้างจะมีความสมดุลไม่หนักในข้างใดข้างห นึ่ งจนทำให้ตัวล้มลงได้ แต่สำหรับทิศทางแผนในการปลูกควรที่จะต้องอยู่ในทิศตะวันออ กทิศ ตะวันตก เพราะจะช่วยทำให้ได้รับแสงแดดส่องได้ทั่วถึง

2 ค้างแบบตัว A

วิธีการค้างแบบตัวเอ การค้างแบบนี้นั้นจะทำได้ง่าย ทั้งยังเป็นการลง ทุ นการทำไม่มากด้วย จะให้ผลผลิตที่ดีในช่วงแรกๆ แต่พอระยะเวลาที่นานไปแล้ว การ จัด การในเรื่องของการตัดแต่ง การเก็บผลผลิตจะค่อนข้างไม่ง่ายเลย เพราะเนื่องจากต้น ถั่วดาวอินคาที่ใหญ่แล้วจะมีเถาพันกัน มากขึ้น

3 ค้างแบบกระโจม

การค้างแบบลักษณะของกระโจม การทำแบบนี้นั้นจะมีความคล้ายในรูปแบบของตัวเอ ก็คือจะให้ผลที่ดีในช่วงแรกๆ แต่พอระยะเวลาที่นานไปแล้วการ จั ด การในเรื่องของการตัดแต่งนั้น และการเก็บผลผลิตจะย ากลำ บ า ก เพราะเนื่องด้วยเถา พันจะย าวขึ้นไปรวมกันที่ด้านบน

4 ค้างแบบตัว H

การค้างลักษณะแบบตัว H การค้างแบบนี้นั้น มักจะพบได้ในแปลงเพาะปลูกที่มีการลง ทุ นที่สูง จะมีวิธีการจั ด การที่ดี วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้นั้นก็จะใช้เป็นเส า ปูน หรือเป็นโลหะ สามารถทนทานและใช้ได้นาน ข้อดีที่ได้ก็จะเก็บผลผลิตได้มากและเก็บได้นานไม่ย ากต่อ การเก็บ

5 ค้างแบบตัว T

การค้างถั่วแบบตัวที จะเหมาะสำหรับในพื้นที่เชิงเขาที่ไม่ราบเรียบ แต่จะสามารถประยุกต์ใช้กับพื้นที่ราบได้ด้วยเช่นกัน สำหรับข้อ ดี การคลังแบบตัวทีนี้ จะสามารถจั ด การได้อย่ างง่ายสะดวก ในการเก็บผลผลิตต่างๆและการตัดตกแต่งด้านล่างให้มีความโล่ง อาจจะเพิ่มจำนวนเส้นลวดบนเสาด้วยก็ได้

6 ค้างแบบเส า รั้ว

การค้างแบบเส า รั้ว เราจะพบวิธีนี้ได้ง่ายทั่วไปและพบอยู่มากที่สุด เพราะจะเป็นรูปแบบที่ทำได้ง่ายๆให้ผลผลิตที่ดี แต่เมื่อระยะเวลาประมาณ 2-3 ปีแล้ว จะมีปัญหาในเรื่องของเถาถั่วดาวอินคาที่ค่อนข้างย าว จะต้องมีการตัดตกแต่งอยู่บ่อยๆ

7 ค้างแบบต ารางหมากฮอต

การค้างในรูปแบบของต ารางหมากฮอต การค้างลักษณะแบบนี้นั้นจะเป็นแบบสุดท้ายของในทุกๆแบบ เพราะเมื่อระยะเวลาที่ผ่ า นไปต้นถั่วดาวอินคา จะมีลักษณะที่ใหญ่ เถาของถั่วจะเยอะมากๆ ย าวพันกันไปทั่ว จนกล า ยเป็นหลังคา การ ตั ด กิ่งก็จะย ากลำ บาก

รูปแบบของการค้างผักต่างๆนั้นจะมีวิธีการทำที่ต่างกันออ กไป ให้เลือ กทำต ามประเภทของพืชผัก ลักษณะการเลื้อยของผักที่คุณทำการปลูก ก็จะได้ให้ผลผลิตที่ดีและดูแลได้อย่ างไม่ย าก

ที่มา postsod

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …