Home ข้อคิด 6 วิ ธีรับมือ กับการจ่ายห นี้ เงินเก็บเหลือน้อย

6 วิ ธีรับมือ กับการจ่ายห นี้ เงินเก็บเหลือน้อย

24 second read
Comments Off on 6 วิ ธีรับมือ กับการจ่ายห นี้ เงินเก็บเหลือน้อย
0
4,461

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เรื่องการใช้ห นี้ กับบทความ 6 วิ ธีรับมือ กับการจ่ายห นี้ เงินเก็บเหลือน้อย ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

1 ตั้งสติไว้ก่อน

ปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มของตัวเอง ไม่ก่อห นี้ หยุดสร้างห นี้เพิ่ม ไม่ว่าจะต้องลำบากขนาดไหน ที่สำคัญเลย ต้องหยุดหาห นี้ใหม่มาจ่ายห นี้เก่า เพราะจะทำให้เป็นห นี้แบบไม่รู้จบ เราต้องทำให้ได้ อยู่ให้ได้ด้วยเงินตัวเอง

2 สำรวจภาระห นี้สินที่มีอยู่

ควรแบ่งประเภทห นี้สินที่มี แยกประเภทห นี้ จำนวนห นี้ อัตราดอ กเบี้ยที่ต้องชำระ อัตราขั้นต่ำที่ต้องชำระ จากนั้นให้คำนวณยอ ดห นี้ทั้งหมด คำนวณรายได้ทั้งหมด เรียงลำดับยอ ดห นี้ที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

3 จ่ายห นี้สำคัญก่อน

โดยเฉพาะห นี้ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ส่วนห นี้บัตรเครดิต หรือห นี้สินเชื่อส่วนบุคคลนั้น ให้จ่ายเท่าที่จ่ายได้ โดยเลือ กจ่ายห นี้ที่ดอ กเบี้ยสูงๆ ก่อน และติดต่อขอประนอมห นี้ และควรติดต่อเจ้าห นี้ตลอ ด อย่ าคิดหนี เพราะเดี๋ยวจะมีปัญหาต ามมา

4 เรียนรู้วิธีแก้ปัญหา

นั่นก็คือ การจ่ายขั้นต่ำ เพื่อรั ก ษ าบัญชี รั ก ษ าเครดิตเอาไว้ เพราะวิธีนี้มันจะเหมาะกับผู้ที่มีห นี้ไม่เยอะ และอาจจะมีห นี้ เพียง 2 – 3 บัญชีเท่านั้น เราแนะนำให้จ่ายขั้นต่ำ ต ามใบเรียกเก็บ หรือจะจ่ายให้มากกว่าขั้นต่ำสักเล็กน้อยก็ได้ และมีวินัยในการผ่อนชำระด้วยนะ ถ้าหมดภาระห นี้แล้ว สิ่งที่ต้องทำเลยคือ ไม่ควรก่อห นี้ใหม่เพิ่ม

เพราะมันจะกล า ยเป็นห นี้ไม่หมดสิ้น มีแต่จะเพิ่ม ข า ยท รั พ ย์สินที่ข า ยได้ออ กไป เพื่อนำมาปิดห นี้ให้ได้ ถ้ามีห นี้สิน มาก ให้เลือ กปิดทีละรายการ ที่มันจะสามารถปิดห นี้ได้ เพื่อให้เหลือจำนวนเจ้าห นี้น้อยที่สุด แต่ในทางกลับกัน ถ้าไม่สามารถทำได้ ไม่มีท รั พ ย์สินที่สามารถข า ยเพื่อปลดห นี้ได้ แล้วต่อไปก็จะเข้าสู่กระบวนการของศาล ในระหว่างนี้แนะนำให้เก็บเงินให้มากที่สุด อย่ าได้ใจกับเงินที่มี เพราะต้องเตรียมสะสมเงิน เพื่อเคลียร์ห นี้สินทีมีออ กไปให้หมด

5 ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ทำบันทึกรายรับ – รายจ่ายเอาไว้ ในแต่ละเดือน ว่ามีรายได้จากไหน พอใช้จ่ายแค่ไหน ต้องใช้จ่ายอะไร เช่น ค่าใช้จ่ายในครอบครัว ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าผ่อน ค่าสังสรรค์ ทีนี้รวมกันว่า มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ ใช้เงินไปกับอะไรเยอะสุด มันจำเป็นหรือไม่จำเป็น ถ้าไม่ ก็ต้องเลิก ถ้าใครไม่เคยจดบันทึกรายรับ – รายจ่าย จะทำให้ไม่รู้ว่าแต่ละเดือน มีการใช้จ่ายอะไรไป และไม่รู้ถึงปัญหาที่แท้จริง เพราะถ้าเรารู้ปัญหาแล้วว่า เงินหมดไปกับอะไร ก็สามารถประหยัดตรงนั้นได้

6 หาช่องทางสร้างรายได้เพิ่ม

เมื่อเงินหมด ก็ต้องหาเพิ่ม ใครที่เป็นห นี้ เงินติดลบ ก็ต้องสำรวจตัวเองว่ามีของอะไรที่ข า ยได้ มีความสามารถอะไรก็เอามาทำเป็นงานซะ เช่น ทำกับข้าว ทำขน มข า ย หรือหากมีทักษะการข า ย ก็หาซื้ อสินค้าต่างๆ แล้วนำไปข า ยต ามตลาดนัดก็ได้ ‘ อย่ ากลัวการเริ่มต้นใหม่ อย่ าแคร์สายต าใคร ตราบที่ยังห า ยใจ ด้วยจมูกของตัวเอง’

ที่มา t h a i s m e s c e n t e r, p r o f e s s i o n – j 5 5

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …