Home ข้อคิด 6 วิ ธีวางแผนเงินเดือนให้พอใช้ ไม่เป็นห นี้เพิ่ม แถมเหลือเงินเก็บ

6 วิ ธีวางแผนเงินเดือนให้พอใช้ ไม่เป็นห นี้เพิ่ม แถมเหลือเงินเก็บ

13 second read
Comments Off on 6 วิ ธีวางแผนเงินเดือนให้พอใช้ ไม่เป็นห นี้เพิ่ม แถมเหลือเงินเก็บ
0
4,244

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิต กับบทความ 6 วิ ธีวางแผนเงินเดือนให้พอใช้ ไม่เป็นห นี้เพิ่ม แถมเหลือเงินเก็บ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

1 มองหาช่องทางการลง ทุ น

การลงทุน มีหล า ยรูปแบบมาก ไม่ว่าจะเป็นการออมเงิน หรือ การนำเงินไปต่อยอ ด ถึง อ ย างไรก็คือ การลงทุนเพื่อให้เงินงอ กเงยจากเดิม แต่สิ่งที่ต้องระวังคือ คำนวณเรื่องการลงทุนให้ดีว เงินที่เรานำมาลงทุนนั้นจะต้องน้อยกว่า เงินเย็นที่คุณกันไว้เมื่อย า ม ฉุ กเ ฉิ นไม่ต่ำกว่า 2 เท่า ยกตัวอ ย างเช่นรายได้หลักของคุณได้เดือนละ 30,000 บาท

ถ้าหากค่าใช้จ่าย ทั้งหมดต่อเดือน 15,000 บ า ท คุณจะเหลือเงิน 15,000 บ า ทหลักการลงทุนจะดึงเงิน 1 ส่วนออ กมาจากเงินออมเพื่อนำม าลงทุนคุณจะเหลือเงินออม 10,000 บ า ท และ นำเงิน 5,000 บ า ทมาลงทุนต่อ

2 ตื่นรู้เสมอ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเริ่มจากตัวเองเสียก่ อ น

วัน นี้ คุณมีเงินใช้ ข้างหน้าคุณอาจจะไม่มีเงิน เมื่อไหร่ที่คุณรู้ตัวเองเสมอ ความคิดของคุณมันจะเดินหน้าต่อไปอ ย า งไม่หยุดยั้งคุณจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆพร้อมหาช่องทางสร้างราย ไ ด้ วางตัวเป็นกลางเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ตัวนี้จะเป็นตัวต่อยอ ดชีวิตของคุณได้เป็นอ ย างดีคุณสามารถ นำหลักการพาเรโตมาใช้ในการบริหารชีวิต และ เวลาของคุณได้ด้วยการนำกฏ 80-20 ยกตัวอย างเชานหากทำบัญชีรายจ่ายส่วนตัวของ จะพบว่ารายจ่ายส่วนใหญ่ 80 % จะอยู่ในกลุ่มรายการข้อรายจ่ายเพียง 20 % ขอ ง รายการทั้งหมด

กลุ่มรายการเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเป็นรายการที่รับประทานไม่ได้ หากรับประทานไปก็จะเป็นโทษต่อร่างกาย เช่นเครื่อง ดื่ มแอลกอฮอล์-บุ ห รี่-ค่ามือถือคุยไร้ ส า ระ ค่าเสื้อผ้า คนส่วนใหญ่หลงคิดไปว่าใช้เงิน สำห รับซื้ อความสุขดังนั้นหากควบคุมรายการรายจ่าย จำนวน 20 %นี้ได้ ด้วยการชนะใจตนเองจะ ทำให้ลดรายจ่ายส่วน มากที่มีปริมาณถึง 80%

เราควรให้ความสำคั ญของการใช้เวลาในการทำงานประจำวันของเราว่า เวลา 80 %ที่คุณใช้ไปให้คุณค่าหรือผลงาน 20 %ที่มีคุณภาพที่สุดออ กมาหรือยัง งานแต่ละอย างอาจใช้เวลาเท่ากันในการทำให้สำเร็จแต่จะมีอยู่ 1-2 งาน เท่านั้น ที่จะให้คุณค่ามากเป็น 5 เท่า หรือ 10 เท่าของงานอื่น หากคุณเป็นคนผลัดวันประกันพรุ่งในงาน 1-2 ชิ้นนั้น คุณก็จะกล า ยเป็นคนที่ยุ่งตลอ ดวัน โดย ทำงานได้สำเร็จน้อยมากคุณกำลังทำงานที่มีคุณค่าต่ำ และผัดวันประกันพรุ่งในงาน สำคัญอยู่หรือเปล่าใช่แล้วงานสำคัญของคุณคือ การสะสมท รั พ ย์ภายใน หาใช่ท รั พ ย์ภายนอ ก

3 สร้างรายได้หลักให้มั่น ค ง ไ ด้ก่อน

ก่อนที่เราจะ หมุนเงิน ได้จะมีอยู่แค่ 3 อ ย า ง รายได้หลัก ค่าใช้จ่าย เงินลงทุนเพราะ 3 ตัวนี้ละตัวหลักในการหมุนเงิน สิ่งแรกเลยเนี่ย คือรายได้หลักเป็นหัวใจหลักที่ต้องมีแน่นอน เพื่อเป็นหลักประกันเลยว่า เมื่อไหร่ ฉุ ก เ ฉิ นตัวนี้ละที่จะช่วยคุณ

4 มีวินัยและความอ ดทนสำคัญกว่าหาเงินให้ทันใช้

เนื่องจากโดยส่วนตัวแล้ว นั้นทำหล า ยอาชีพ หล า ยอ ย าง ทั้งงานประจำรับงาน Consult เป็นนักเขียน และงานวิท ย ากรอื่นๆ ดังนั้นรายได้ที่เข้ามามากน้อยต่างกันไปอาจจะต้องมีการปรับการใช้จ่าย ปรับวิธีการออมต่างๆให้เหมาะสมอยู่ตลอ ดเวลา

5 รู้ จั ก บริหารห นี้ที่มีอยู่ และไม่สร้างห นี้ใหม่อีกถ้าไม่จำ เ ป็ น

เมื่อเป็นห นี้ ก่อภาระเข้าแล้ว สิ่งที่ควรจะทำก็คือ จัดการกับห นี้ที่ ด อ กเบี้ยแพงก่อน โดยเฉพาะกรณีได้เงินก้อน มา โปะอะไรก่อนโปะบัตรเครดิตก่อน ถัดลงมาก็ค่อยๆดูว่า ห นี้ไหน ด อ กเบี้ยแพง ระยะเวลาผ่อนชำระสั้นสุด จ่ายก่อนแต่ทั้งนี้ ต้องจ่ายทุกๆรายการ ห นี้ต ามรอบเวลา ชำระ เอาเงินค่าบ้านไปหมุนค่ารถก่อนแล้วหยุด ชำระค่าบ้านระวังธนาคารจะเรียกเก็บอัตราสูงสุด แถมบางแห่งมีเบี้ยปรับมาอีก คำนวณความสำคัญของเงิน และ ด อ กเบี้ยเงินกู้ เงินผ่อนให้ดีเพื่อจะได้ไม่มีภาระต่อยอ ดไม่มีวันจบ

6 ใแนวทางสุดท้ายให้มีความเชื่อเรื่องแ ร งดึงดูดของชีวิต

เงินข า ดมือเมื่อไหร่มักจะเอาในสิ่งที่พลาดแล้วมาตรอ กยํ้าให้คิดตลอ ด บอ กเลยไม่มีประโยชน์แถมยังให้คุณเครียดไปเปล่าๆ เลิกบ่นเรื่องค่าใช้จ่ายไม่พอใช้เสียที ก่อนอื่นควรจะเปลี่ยนแนวคิดของตัวเองก่อน ว่ า เราไม่มีเงินพอใช้ เพราะเราอาจจะใช้เงินไม่เป็น และเราจะลดรายจ่ายอ ย า ง ไรให้มากที่สุดเพราะยิ่งถ้าเราคิดว่าเราไม่พอใช้ ก็ไม่มีวันที่เราจะมีเงินพอใช้ แต่ถ้ามองหาวิธีการลดรายจ่าย เราจะค้นหาเจอและเมื่อเราลดรายจ่ายได้ เราจะมีเงินเหลือเก็บได้แน่นอนเงินไม่มีวันข า ด มื อ

ที่มา horoscopedaily99, parinyajai

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …