Home ข้อคิด 6 วิ ธีเก็บเงินร้อย สู่เงินแสนได้ง่ายๆสบายๆ

6 วิ ธีเก็บเงินร้อย สู่เงินแสนได้ง่ายๆสบายๆ

20 second read
Comments Off on 6 วิ ธีเก็บเงินร้อย สู่เงินแสนได้ง่ายๆสบายๆ
0
2,483

วันนี้เราอย า กที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู็ข้อคิดการเก็บเงินกับบทความ 6 วิ ธีเก็บเงินร้อย สู่เงินแสนได้ง่ายๆสบายๆ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

1 ตั้งเป้าหมายในการออมให้ชัดเจน

การจะทำอะไร ให้ประสบความสำเร็จ นั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องตั้ง ‘ เป้าหมาย’ ที่ชัดเจน การออมเงินก็เช่นเดียวกัน หากเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน ว่าจะออมเงินไปเพื่ออะไร ไม่ว่าจะเพื่อเก็บ เพื่อค่ารั ก ษ าพย า บาล เพื่อซื้ อของใช้ภายในบ้าน หรือเพื่อท่องเที่ยว ก็จะทำให้เราสามารถบริหารรายรับและวิเคราะห์รายจ่ายในแต่ละเดือนที่เหลือได้อย่ างง่ายดาย

2 ได้มาต้องแบ่ง

หล า ยๆ คน มักคิดว่าเงินออมคือ เงินส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแต่ละเดือน ซึ่งการออมแบบนี้ จะทำให้รายรับแต่ละเดือนมีจำนวนไม่เท่ากัน และย า กที่จะไปถึงเป้าหมายของการออมให้สำเร็จได้ ทางที่ดีลองแบ่งจำนวนเงิน ออ กเป็นบางส่วน ทันทีที่ได้รับ อาจจะครั้งละ 10%, 20% หรือ 30% นอ กจากจะทำให้เรามีวินัยในการออมแล้วนั้น การแบ่งเงินภายในทันที ยังช่วยทำให้เรามีเงินออมพอที่จะไปถึงเป้าหมายได้อย่ างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

3 ใช้บัตรเครดิตเท่าที่จำเป็น

อย่ าตกเป็นทาส ของบัตรเครดิตแค่เพียง เพราะกิเลสความอย า ก ให้ท่องเอาไว้เสมอ ว่า สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการหยิบยกเอาเงินในอนาคตของตัวเรามาใช้เพียงเท่านั้น ความจริงแล้วทุกคนควรมีบัตรเครดิตไว้ สำหรับใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นไม่เกิน 1 – 2 ใบ โดยให้ใช้กับสิ่งของชิ้นใหญ่อย่ าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ หรือจะเอาไว้รูดค่าใช้จ่ายรายเดือน อย่ างค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เพื่อสะสมแต้ม เพียงเท่านั้น ส่วนของใช้จุกจิกที่ไม่จำเป็นควรงดใช้บัตรเครดิตรูด เพราะจะกล า ยเป็นดินพอ กหางหมูได้โดยไม่รู้ตัว

4 หารูปแบบใหม่ๆ ในการเก็บเงิน

นอ กเหนือ จากการแบ่งเงิน เพื่อออมแล้วนั้น การหาวิธีเก็บเงิน รูปแบบใหม่ๆ ที่สอ ดคล้องไปกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้เรามีเงิน เก็บเพิ่มมากขึ้น เช่น การเก็บแบงค์ 50 การเก็บเศษเหรียญจากเงินทอน หรือ การเก็บเงินต ามจำนวนวันที่ เป็นต้น

5 ลงทุนผ่านการออม

ลองแบ่งเงินจากการออม ในรูปแบบปกติ มาลงทุนกับการออมที่มีผลตอบแทน อย่ างการฝากประจำ ที่มีทั้งฝากประจำระยะสั้น ฝากประจำดอ กเบี้ยสูง การซื้ อสลากออมสิน เพื่อลุ้นรางวัลจาก รั ฐ ในแต่ละเดือน หรือ การซื้ อ กองทุนที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีให้กับตัวเองได้ในภายหลัง เป็นต้น

6 สร้างวินัยในการใช้จ่าย

การสร้างวินัย ในการใช้เงินเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้เรา มีเงินเก็บไว้ใช้ในย า มคับขัน โดยเราอาจกำหนดจำนวนเงินคร่าวๆ ที่จะใช้ในแต่ละวัน แล้วทำบันทึกรายรับ–รายจ่าย เพื่อตรวจสอบว่า ในแต่ละเดือนเราใช้จ่าย ไปกับสิ่งใดมากน้อยแค่ไหน สิ่งใดสำคัญและสิ่งใดไม่สำคัญ

ที่มา a n a n d a, y i n d e e y i n d e e

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …