Home ข้อคิด 6 สิ่งของที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถยนต์ช่วงหน้าร้อน

6 สิ่งของที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถยนต์ช่วงหน้าร้อน

9 second read
Comments Off on 6 สิ่งของที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถยนต์ช่วงหน้าร้อน
0
904

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งของรอบตัวของเราที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถยนต์ในช่วงหน้าร้อน กับบทความ 6 สิ่งของที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถยนต์ช่วงหน้าร้อน ไปดูกันว่ามีสิ่งของอะไรบ้างที่เรานั้น มักหลงลืมไว้ในรถยนต์อยู่เป็นประจำ

อากาศบ้ า นเรานั้น มีอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนและมีความอบอ้าว แสงแดดจัด อาคารที่จอ ดรถก็มักจะมีไม่พอ กับความต้องการ ทำให้จะต้องจอ ดต ากแดดเป็นระยะเวลาที่นาน และสำหรับสิ่งของบางอย่ างที่เราเก็บเอาไว้ในรถ พอได้โดนกับแดดความร้อนอบอ้าวเวลานานๆนั้น ก็จะเกิดป ฏิ กิ ริ ย าความไวต่อแสงแดดได้ จะก่อให้เกิดเป็นความเสีย ห า ยต่างๆต ามมากันอย่ างแน่นอน

1 อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นแบตเตอรี่

สำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบตเตอรี่ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น โน๊ตบุ๊ค พาเวอร์แบงค์ แท็บเล็ต อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นโลหะ มีแบตเตอรี่และไวต่อ การเกิดปฏิ กิ ริ ย า เมื่อได้โดนแสงแดดเป็นระยะเวลานาน จะทำให้แ บ ตมีการเ สื่ อ มสภาพ มีการเสียห ายต ามมาหากได้ โดนแดดทั้งวันเกิดเป็นการ ลั ด วงจร มีประ ก า ยไ ฟ ขึ้น มา ซึ่งจะส่ งผล เ สี ยต ามมาอย่ างมากมาย

2 กระป๋องสเปรย์ทุกชนิด

พวกกระป๋องสเปรย์ต่างๆที่เราวางเอาไว้อยู่ในรถ จะเต็มไปด้วยส า รและเต็มไปด้วยก๊ า ซที่อยู่ด้านใน แน่นอนว่าพอได้โดนแสงแดดและความร้อนระยะเวลาที่นานในรถนั้น จะมีการขย ายตัว มีความ ดั น เกิดขึ้นทำให้มีการแ ต กกระ จาย หรือในบางทีจะเกิดเป็นประกาย ไ ฟ ไ ห ม้ได้ ซึ่งจะส่ ง ผ ลกับความเสีย ห า ยรถของคุณ รวมถึงความปลอ ด ภั ยของตัวคุณเองด้วย

3 น้ำแข็งแห้ง

บางครั้งที่เราได้ซื้ อไอศครีมมานั้นเขาก็จะใส่น้ำแข็งแห้งในถุงมาให้ด้วย เพื่อที่จะทำให้ไอศครีมอยู่ได้นานขึ้นไม่ละล า ย แต่ต้องอย่ าลืมที่จะนำออ กไปจากรถด้วย และแนะนำให้เก็บเอาไว้ท้ายรถที่แยกจากห้องผู้นั่ง น้ำแข็งแห้งนั้นจะมีการระเ หิ ดออ กมา ทำให้เกิดเป็นก๊ า ซ ค า ร์บอน ไ ด ออ กไ ซ ด์ สูด ดมเข้าไปในร่างกายก็จะไม่ดี หากเราสูดดมเข้าไปมากๆอาจจะมีการห ม ด ส ติ ได้

4 ไ ฟ แ ช็ ก

หล า ยคน มักจะเก็บไฟแช็กไว้อยู่ในรถ การบรรจุของส า รที่มีอยู่ในไฟแช็คนั้น หากได้ มีการจอ ดรถต ากแดดเป็นเวลานานๆ ส า รที่อยู่ในไฟ แ ช็ คมีการขย ายตัว มีการแ ต กหรือเกิดเป็นไฟขึ้น มาแนะนำกันว่าไฟแช็คนั้นไม่ควรเก็บเอาไว้ในรถเลยหากมีให้นำออ กมาจะดีที่สุด

5 ย า งลบ

ย างลบที่เผลอลืมเอาไว้อยู่ในรถนั้น ย างลบนั้นจะเป็นตัวที่ทำ ล า ยพลาสติกในรถ หากวางเอาไว้บนคอนโซลหน้ารถหรือวางเอาไว้ตรงมือจับหรือส่วนต่างๆที่เป็นพลาสติกในรถ เมื่อโดนความร้อนโดยแสงแดดนานๆ มีการละล า ยก็จะทำให้พลาสติกในส่วนบริเวณนั้นเกิดความ เ สี ย ห ายได้

6 ขวดน้ำพลาสติก

หล า ยคนอาจจะมองว่าขวดน้ำดื่มมีในรถก็เป็นเรื่องที่ปกติ แต่ขวดน้ำดื่มที่มีน้ำ พอวางเอาไว้ในรถแล้วรถจอ ดโดนแดดเป็นเวลานาน เมื่อได้เจอ กับแสงแดดเกิดเป็นความร้อนที่กระ ท บ กับขวดน้ำ เป็นจุดรวมแสง ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเลนส์นูน ก่อให้เกิดเป็น ไ ฟขึ้น มาได้ หรือสำหรับในบางทีนั้นขวดน้ำมีน้ำเมื่อได้โดนแดดนานๆโดนความร้อน มากๆ พลาสติกก็จะมีการละล า ยส า รเ ค มี ต่างๆลงไปปนกับน้ำ เราดื่มเข้าไปแน่นอนว่าก็จะส่ งผลไม่ดี กับสุ ข ภ า พร่างกาย

ที่มา feedsod, postsod

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …