Home ข้อคิด 6 เรื่องช าร์จแบตมือถือ ที่หล า ยคนยังเข้าใจผิด

6 เรื่องช าร์จแบตมือถือ ที่หล า ยคนยังเข้าใจผิด

9 second read
Comments Off on 6 เรื่องช าร์จแบตมือถือ ที่หล า ยคนยังเข้าใจผิด
0
5,583

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการช าร์จแบตมือถือที่หล า ยๆ คนยังเข้าใจผิดกันอยู่กับบทความ 6 เรื่องช าร์จแบตมือถือ ที่หล า ยคนยังเข้าใจผิด ไปดูกันว่าเราควรทำอ่างไรบ้าง เพื่อให้มือถือของเรามีอายุการใช้งานของแบตเตอรรี่ที่ย าวนาน มากยิ่งขึ้น

1 เครื่องดับ แบตหมด

เล่นโทรศัพท์แล้วปล่อยให้แบตหมด ทำให้เครื่องดับไปเอง เป็นแบบนี้อยู่บ่อยครั้งนั้นจะทำให้โทรศัพท์มือถือของคุณพังได้เร็วกว่าเดิม แบตโทรศัพท์มือถือเหลือประมาณ 30 เปอร์ เซ็นต์ก็ควรช าร์จแบตให้เต็มได้แล้ว เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้อยู่ได้นาน มากขึ้น

2 เลือ กใช้แบตสำรอง

สำหรับแบตสำรองที่หล า ยๆคนใช้ เวลาที่เราออ กไปข้างนอ ก ก็มักจะช าร์จแบตด้วยการใช้แบตสำรองกัน และมีให้เลือ กอยู่หล า ยยี่ห้อ แต่สิ่งสำคัญนั้นคนจำนวน มากได้ใช้แบตสำรองที่ผิดวิธี ซึ่งนั่นก็จะทำให้โทรศัพท์มือถือของคุณนั้น พั งได้เร็วขึ้น มีความร้อนสะสม หากเราเลือ กใช้แบตสำรองที่ไม่มีคุณภาพ เน้นร า ค า ที่ถูก ใช้ไประยะนานจะทำให้เกิด การ ลัด ว ง จรและเป็นประ กาย ไ ฟขึ้น มาบนโทรศัพท์มือถือของคุณได้ ซึ่งจะทำให้มีความเสียห า ยจำนวน มาก เลือ กใช้แบตสำรองคุณภาพที่ดี ลงทุนซักหน่อยเพื่อความป ล อ ด ภั ยของตัวคุณ

3 วิธีการช าร์จแบต

หล า ยคนยังมีการช าร์จแบตที่ผิดวิธีกันอยู่ สำหรับการช าร์จโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง เราจะต้องทำการเสียบปลั๊กที่เต้าเสียบก่อน แล้วค่อยเสียบสายช าร์จเข้ากับโทรศัพท์มือถือ เพื่อที่จะไม่ทำให้มีการกระ ตุ้ น และเกิดเป็น ไ ฟขึ้น มา

4 ใช้ที่ช าร์จแบตคุณภาพไม่ดี

เลือ กใช้ที่ช าร์จแบตคุณภาพที่ไม่ดีหรือไม่มีมาตรฐานในความป ล อ ด ภั ย จะเกิดผลไม่ดีต ามมาอย่ างแน่นอนกับโทรศัพท์มือถือของคุณ และความปลอ ด ภั ยของตัวคุณเอง จะทำให้โทรศัพท์มือถือนั้นเ สื่ อ มสภาพ โทรศัพท์ พั งเร็วขึ้น และควรเลือ กใช้ที่ช าร์จแบตคุณภาพที่ดีและมีมาตรฐาน

5 ปิดเครื่องระหว่างช าร์จแบต

โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆในสมัยนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องปิดเครื่องตอนที่ทำการช าร์จแบตโทรศัพท์ เพราะเนื่องจากว่าโทรศัพท์สมัยใหม่ได้มีการออ กแบบสามารถช าร์จโทรศัพท์ไปด้วยและเปิดมือถือไปด้วยได้

6 ไม่เล่นโทรศัพท์มือถือ ตอนช าร์จแบต

หล า ยคนติดโทรศัพท์จะต้องใช้งานตลอ ดทั้งวัน การเล่นโทรศัพท์มือถือในขณะที่ทำการช าร์จแบตอยู่นั้น จะส่ งผลที่ไม่ดีอย่ างมากๆเลย จะทำให้โทรศัพท์มือถือของคุณนั้น มีความร้อนเกิดเป็นประ ก า ย ไฟขึ้น มาได้อย่ างง่ายๆเลย เรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆ ควรมีการช าร์จแบตโทรศัพท์มือถือให้เต็มก่อน แล้วจึงค่อยทำการถอ ดปลั๊กออ กมาแล้วใช้งานโทรศัพท์มือถือได้ต ามปกติ ไม่ควรช าร์จไปเล่นไป

7 เลือ กใช้ของมีคุณภาพ

ให้ความสำคัญกับการเลือ กใช้แบตเตอรี่แท้ ไม่จ่ายเงินในร า ค า ที่ถูกแล้วคิดว่าดี การที่เรานำของเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันก็ต้องให้ความสำคัญกัน มากๆ หากได้นำของที่ไม่มีคุณภาพมาใช้ จะทำให้โทรศัพท์ พั งได้เร็ว ไม่มีความ ป ล อ ด ภั ยในการใช้งานเลย

ที่มา postsod, 108archeepparuay

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …