Home ข้อคิด 7 สิ่งในบ้าน ที่ทำให้ชีวิตติดขัด

7 สิ่งในบ้าน ที่ทำให้ชีวิตติดขัด

10 second read
Comments Off on 7 สิ่งในบ้าน ที่ทำให้ชีวิตติดขัด
0
354

วันนี้เราอย ากจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษณะของบ้านที่ทำให้ชีวิตติดขัด ทำสิ่งใดก็ไม่ราบลื่น กับบทความ 7 สิ่งในบ้าน ที่ทำให้ชีวิตติดขัด
ไปดูกันว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง เพื่อชีวิตที่ราบลื่นของเรา

1 ในส่วนของสภาพแวดล้อมของบ้ า นและตัวรอบๆ มีกลิ่น มีความส ก ป ร กไม่น่าอยู่ ไม่สะอาด ไม่เปิดโล่ง หาเวลาในการจัดบ้ า นทำความสะอาดปัด กวาดเช็ดถู เพื่อที่จะได้นำพาสิ่งที่ดีได้เข้ามาหา หากปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนั้นจะมีความส ก ป ร ก เสียทั้งสุ ข ภาพจิตและเสียทั้งสุ ข ภาพกายของเราด้วย

2 บ้ า นที่อยู่อาศัยนั้นได้อยู่ในพื้นที่ที่ต่ำกว่าพื้นถนนหรือสูงกว่าถนน ในต ามหลักของความเชื่อฮวงจุ้ยเหล่านั้น หากถนนสูงหรือต่ำกว่าตัวบ้ า นของเราจนเกินไปนั้น จะทำให้ปิดรับทางเข้าโชค โชคจะไม่เข้ามาหา วิธีการแก้ก็คือ หากได้เป็นถนนต่ำก็ให้เปิดลานหน้าบ้ า นให้มีความกว้างๆ พร้อมที่จะรับเงินทองเข้ามาให้ไหลมาเทมา ไม่มีสิ่งไหนเข้าไปปิด กั้น

3 สะพานที่ตัด กับตัวบ้ า น หน้าบ้ า นของเรานั้น มีสะพานบังอยู่บริเวณหน้าบ้ า นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกหลักของฮวงจุ้ย หากจะซื้ อบ้ า นให้สังเกตดูดีๆด้วย ว่ามีสะพานตัดผ่ า นหรือได้มีอะไรมาบังในส่วนของบริเวณหน้าบ้ า น นั่นจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่มีโชคเข้ามา

4 มีจำนวนประตูหรือหน้าต่างที่มากเกินไป จะทำให้มีเงินทองที่อยู่ในบ้ า นนั้นออ กไปข้างนอ กจนหมด วิธีการแก้ก็ให้หาผ้าม่าน มาบังปิดเอาไว้ที่หน้าต่าง ที่ประตู

5 ในส่วนของรั้วบ้ า นอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำมากจนเกินไป แม้ทำออ กมาแล้วจะสวยจะโชว์ตัวบ้ า นที่สวยงาม แต่ในต ามหลักของความเชื่อต ามหลักของฮวง จุ้ยเหล่านั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะจะทำให้เก็บเงินทองไม่อยู่ เงินที่อยู่ในบ้ า นก็จะถูกไหลออ กมา ให้ทำเป็นรั้วที่สูงขึ้น มาหน่อ ยจะดี กว่ารั้วที่ต่ำ

6 เปิดประตูบ้ า นเข้ามาแล้วเจอ กับบันไดเลย ต ามหลักของฮวงจุ้ยแล้วจะทำให้เงินทองรั่วไหลออ กไปจากกระเป๋า ไหลออ กไปจากบ้ า น จะไม่มีสิ่งที่ดีเข้าหา และบันไดไม่ควรตั้งวางอยู่บริเวณกลางบ้ า นให้ชิดในมุมใดมุมห นึ่ ง

7 ประตูทางเข้านั้นเล็กมาก มีความแคบ หากต้องการที่จะให้เงินทองไหลเข้ามาเทมามากๆ ประตูทางเข้าจะต้องมีความกว้างใหญ่ พื้นที่บริเวณทางเข้าจะต้องสะอาด ไม่มีสิ่งใดเข้ามาขวางกั้นไม่มาบังประตู

สังเกตบ้ า นของตัวเองตำแหน่งบ้ า นของตัวเองดู หากได้ มี กับ 7 ข้อลักษณะนี้ ถ้าเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ ก็ให้ควรรีบแก้ไข เพราะบ้ า นเป็นสิ่งที่เราอยู่ในทุกๆวัน จะต้องเป็นพื้นที่สำหรับการรับโชค จัดให้ถูกต้องต ามหลักต ามความเชื่อ ของฮวงจุ้ย เพื่อที่จะทำให้เปิดรับแต่สิ่งที่ดีเปิดรับโชคที่ดีเข้ามา

ที่มา shar e-si, postsod

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …