Home ข้อคิด 7 เรื่องเข้าใจผิดเวลาขับรถที่หล า ยคนควรรู้ ขับรถผิด ชีวิตเปลี่ยน

7 เรื่องเข้าใจผิดเวลาขับรถที่หล า ยคนควรรู้ ขับรถผิด ชีวิตเปลี่ยน

8 second read
Comments Off on 7 เรื่องเข้าใจผิดเวลาขับรถที่หล า ยคนควรรู้ ขับรถผิด ชีวิตเปลี่ยน
0
29

วันนี้เราจะพาคุณไปดูเรื่องราวของการขับรถบนท้องถนนที่หล า ยๆ คนยังเข้าใจผิดกันอยู่ กับ 7 เรื่องเข้าใจผิดเวลาขับรถที่หล า ยคนควรรู้ ขับรถผิด ชีวิตเปลี่ยน ไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่คุณนั้นควรทำความเข้าใจใหม่

ยวดย านพาหนะ การใช้รถใช้ถนน ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณค วรคำนึงให้มากที่สุด นั่นก็คือในเรื่องของความสบายใจ และป ล อ ด ภั ย ซึ่งถ้าหากเราประมาท อาจจะนำพามาซึ่งก ารเกิดเหตุทางรถทางถนนได้ เพราะฉะนั้นแล้ว คนที่ใช้รถใช้ถนนควรต้อ งทำความเข้าใจใหม่ในหล า ยๆ เรื่องที่เราเข้าใจผิดมาตลอ ด ถ้าหากเราไม่เข้าใจ อาจจะทำให้เกิดเหตุ และเป็น ภั ยต่อคนรอบข้างของเราได้

1 เปิดไฟเลี้ยวซ้ายผ่ านตลอ ด

ช่องทางที่มีป้ายสัญญ าณจราจรที่เขียนว่า เลี้ยวซ้ายผ่ านตลอ ด หล า ยคนยังมีคว ามเข้าใจผิดเรื่องนี้อยู่ เพราะว่าในบางแยก ก็ไม่ได้ใช้กฎเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะแยกใด สามารถใช้เลี้ยวซ้ายผ่ านตลอ ดได้ก็ต าม แต่ก็ต้องดูรถทางขวาด้วย ดังนั้นแล้วสัญญ าณไฟในแต่ละจุด ควรที่จะคำนึงวิเคราะห์ถึงคว ามป ล อ ด ภั ยเป็นที่ตั้ง

2 เปิดไฟฉุ ก เ ฉิ นเพื่อที่จะตรงไป

การที่เราเปิดไฟฉุ ก เ ฉิ นที่เป็นปุ่มสีแดง เพื่อที่จะขอทางตรงไปข้างหน้า ถือว่าเป็นพฤติกร รมหนึ่งที่เร าเห็นกันบ่อยมากบนท้องถนน ซึ่งสิ่งนี้มีความเสี่ยงที่อ าจจะทำให้เกิดเหตุได้ เนื่องจากรถที่มาทางซ้าย และทางขวา หรืออีกฝั่งนึง ไม่รู้เลยว่าเราจะเลี้ย วไปทางไหนกันแน่ เพราะเขาเห็นไฟแค่ด้ านของเขาเท่านั้น อาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิด คิดว่าเราจะเลี้ยวไปทางนั้น

3 เปิดไฟเลี้ยวค้างไว้เป็นเวลานาน

การที่เราเปิดไฟเลี้ยวนั้น ควรเปิดเฉพาะในกรณีที่เ ราจะเลี้ยวไปทางซ้าย หรือทางขวาเท่านั้น ควรเปิดล่วงหน้าอย่ างน้อยไม่ต่ำกว่า 30 เมตร เพื่อที่จะเป็นสัญญาณบอ กให้รถคันข้างหลังชลอ และไม่ทำการแซง เพื่อที่จะทำให้เราเลี้ยวได้อย่ างสะดวก และป ล อ ดภั ยมากที่สุด

4 กระพริบไฟสูง

โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ที่ขับรถ และใช้ถนนนั้น จะทำการกระพริบไฟสูง เพื่อเป็นการเตือนไม่ให้คนที่ขับรถในท างร่วมกันตัดเข้ามาตรงทางข้างหน้า แต่ในบางกรณี แสงไฟรถที่เป็นไฟสูง อาจจะก่อให้เกิดการรบกวนท างสายต าของคนที่สวนเลน มา อาจจะทำให้เกิดเห ตุบนท้องถนนได้ง่าย ดังนั้นควรระมัดระวัง

5 ความเร็วในการขับขี่

ความเร็วในการขับขี่นั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ แล้วแต่ในพื้นที่จะมีสัญญาณป้ ายบอ กการกำหนดความเร็วเอาไว้ เราควรที่จะขับขี่ต ามป้ายจราจร เพื่อที่จะเป็นการลดก ารเกิดเหตุได้มากที่สุด หากเราขับขี่รถในคว ามเร็วสูงในพื้นที่ชุมชน อาจจะทำให้คนที่เดิ นข้ามถนนเกิดเหตุได้

6 ความเชื่อที่ว่ารถใหญ่ผิดเสมอ

ในปัจจุบันผู้คนจำนวน ม ากมักจะเข้าใจผิดว่า ไม่ว่าจะเกิดเหตุใดๆ เกิดขึ้นบนท้องถนนก็ต าม คนที่ผิดมักจะเป็นรถใหญ่เสมอ แต่ในทางกลับกัน ความจริงแล้ว ควรที่จ ะต้องพิจารณาในทุกทาง เพื่อที่จะสอ ดคล้องกับความชัดเจน และความถูกต้อง ไม่จำเป็นว่ารถใหญ่จ ะต้องติดเสมอไป ปัจจุบัน มีกล้องหน้ารถติด เพื่อที่จะเป็นตัวช่วยใ นการบันทึกภาพ และวีดีโอในก ารขับขี่ของเราได้

7 เร่งความเร็วเมื่อไฟเหลือง

หล า ยคนทำพฤติกร รมเช่นนี้เป็นจำนวน มาก เมื่อสัญญาณไฟเหลื องมักจะเร่งเครื่อง อาจจะทำให้เกิดการปะท ะกันของฝ่ายตรงข้ามได้ ดังนั้นแล้วไฟเหลืองคือ สัญญาณที่เราควรชะลอรถ ลดความเร็วลง เหยียบเบรคด้วยน้ำหนัก และจังหวะที่พอ ดี พร้อมกับการหยุดรถ ไม่ให้รถของเราเกินเ ส้นสัญญาณจราจร

ที่มา sit-smiling

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …