Home ข้อคิด 8 จุดบนใบหน้าของผู้หญิงมีตังค์

8 จุดบนใบหน้าของผู้หญิงมีตังค์

8 second read
Comments Off on 8 จุดบนใบหน้าของผู้หญิงมีตังค์
0
21

คนเราเกิดมาก็มีสิ่งที่ต้องใช้กันอยู่เป็นประจำก็คือเงิน เพราะในชีวิตประจำวันจะดำเนินต่อไปได้ก็ต้องใช้เงินซื้ อสิ่งของเพื่อใช้ประทั้งชีวิตของตัวเอง และวันนี้เราก็จะพาคุณไปดูบทความ 8 จุดบนใบหน้าของผู้หญิงมีตังค์ ไปดูกันว่าคุณมีใบหน้าแบบนี้หรือเปล่า

หล า ยคนที่มีความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฝ หรือจุดต่างๆต ามร่างกายทั้งปาก หลัง ว่าถ้าหากมีในแต่ละตำแหน่งนั้นจะสามารถ พ ย า ก ร ณ์ในเรื่องของโชค หรือช ะ ต าชี วิ ต ได้ และในสมัยนี้ที่นิยมกันกเรื่องคือเรื่องของโหงวเฮ้งไม่ว่าจะเป็นหน้าผาก คิ้ว จมูก

หรือต า เราอาจเคยเห็นคนรอบข้างไปแก้ไขจุดต่างๆบนใบหน้าเพื่อเป็นการช่วยเสริมโหงวเฮ้งให้ดีขึ้นเพื่อให้มีโชค หรือประสบ ความสำเร็จในด้านต่างๆมากขึ้นซึ่งในวันนี้เราได้นำวิธีในการดูโหงวเฮ้งมาฝากทุกคนกันเพื่อให้ได้ลองไปสังเกตุใบหน้าของ ตัวเองว่าตรงไปต ามตำราที่เราได้นำมาฝากกันหรือไม่

1 ค า ง

แสดงลักษณะนิสัยทางด้านความรู้ ความสามารถ บุคคลที่มีคาง ย า ว จะดูเป็นคนที่มีความระเบียบเรียบร้อย และมีความคิด ความอ่านที่มั่นคง มีคาง 2 ชั้นอาจจะดูเป็นคนขิ้เกียจเรื่องงาน เน้นวัตถุนิยมเป็นหลัก หากคางกลมมนจะเป็นคนที่มีความ คิดเป็นของตัวเอง มีความมั่นใจตัวเอง มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ

2 ใบหน้า และแก้ม

เป็นจุดที่แสดงลักษณะอารมณ์และนิสัยรวมถึงแสดงถึงความสำเร็จในอนาคต ความร่ำร ว ย บุคคลที่มีโหนกแก้มสูงจะเป็นผู้ที่ มีความยึดมั่นถือมั่น มั่นใจในตัวเอง จิตใจเข้มแข็ง แต่ผู้ที่มีโหนกแก้มต่ำ จะมีนิสัยคล้อยต ามผู้อื่น มากกว่าที่จะเป็นผู้นำผู้ที่มี ใบหน้าทรงสี่เหลี่ยม ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีลักษณะเงียบขรึม มีความคิดของตนเอง ใบหน้าทรงกลมเป็นคนชอบใช้ความแรง มีร่างกายที่แข็งแรง มีท รั พ ย์สินที่มากมาย ใบหน้าทรงสามเหลี่ยม โดยส่วนใหญ่เป็นคนที่ ส ม อ ง ฉลาด

3 หน้าผาก

เป็นพื้นที่แสดงออ กถึงความฉลาด ปัญญาอันเฉียบแหลม สังเกตได้จากความสูงต่ำ ความกว้างแคบของหน้าผาก หากหน้าผาก กว้างใหญ่ จะมีความสุภาพอ่อนโยน มีสติสัมปชัญญะที่ดี ถ้ามีหน้าผากที่เล็กแคบ แสดงถึงอารมณ์ และอาจมีปัญหาเรื่อง การควบคุมอารมณ์ หน้าผากเว้าลึกทั้งสองด้านแสดงถึงความมีนิสัยร่าเริงแจ่มใส หน้าผากนูนโค้งแสดงถึงความมีน้ำใจและมีสติปัญญาที่ช าญฉลาด

4 คิ้ว

แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลได้ อ ย่ า งชัดเจน หากมีคิ้วเชิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงความมีอำนาจ นิสัยแพ้ใคร ไม่เป็น คิ้วตกเป็นผู้ที่ชอบแสดงความคิดเห็น มีความเห็นอ กเห็นใจผู้อื่น แต่มีเรื่องโชคดีอยู่ว่าจะมีโชคดีในบั้นปล า ยชีวิตอยู่เสมอ คิ้วตรงเรียวเล็กแสดงถึงความมั่นใจในความคิดของตนเอง เป็นคนมีลักษณะนิสัยที่เด็ดข า ดคิ้วหน้าเข้มเป็นผู้ที่มีความ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเร็ว

5 ต า

แสดงถึงความรู้สึกได้ดี แสดงถึงนิสัย อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด หากมีต าสองข้างงกัน จะเป็นคนที่มีเหตุผล มีความคิดที่ดีมอง ไปในทางที่ไกลกว่าคนปกติ หากต าเชิดขึ้นเหมือนนก ลักษณะนิสัยที่เด่นชัดจะเป็นคนเงียบขรึม มีอารมณ์อยู่เหนือทุกสิ่งทุก อ ย่ า งและแสดงออ กมา อ ย่ า ง แข็งกระด้าง แพ้ไม่เป็นไม่ยอมใคร เป็นคนที่ขยัน ต าเรียวเล็ก แม้ต าจะดูเล็กแต่มีความรู้อยู่นั่นมี ข้อมูลอยู่เสมอ คนที่ต าตก ลักษณะภายนอ กดูเหมือนคนเศร้า แสดงนิสัยได้ว่าเป็นคนที่สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนอาจ

6 ใบหู

สื่อให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของตัวบุคคลต่างๆ ทั้งความคิด สติปัญญา และการใช้ชีวิตประจำวันบุคคลที่มีใบหูที่อ่อน มักเป็นคนที่ คอยต ามคนอื่นได้ง่าย เป็นคนยอมคน และเป็นคนที่เอาอ กเอาใจคนอื่นเก่ง บางครั้งชอบแสดงความอ่อนแอให้คนเห็น

คนที่มีใบหูแข็ง เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ไม่ยอมใครง่ายๆ ใบหูใหญ่ เป็นคนที่มีบุญมาก เส้นทางในชีวิตมักจะ ไม่เจอกับปัญหากับความลำบาก ชีวิตจะเดินทางราบรื่นอยู่เสมอ ใบหูเล็กแสดงถึงความลำบาก ต้องต่อสู้กับโลกภายนอ ก

7 จ มู ก

บุคคลใดมีจมูกใหญ่จะเป็นผู้ที่มีจิตใจกล้าหาญยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง ทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง เป็นผู้ที่สดใสสนุกกับสิ่งที่ทำ อยู่เสมอ ส่วนคนที่มีจมูกเล็ก มักเป็นคนมีความแปรปรวนทางอารมณ์อยู่เสมอ ชอบเป็นคนสังเกตจดจำ และทำอะไรหล า ยๆ อ ย่ า ง พร้อมกันได้ดี

8 ริมฝีปาก

ริมฝีปากนั้นแสดงให้เห็นถึงคำพูดคำจา คนที่มีริมฝีปากบนหนา ปากล่างบางมักจะเป็นคนที่น้อยใจ จุกจิก ชอบบ่น ริมฝีปากหนา ทั้งบนและล่างนั้น เป็นคนที่ดูปาก ร้ า ย แต่จิตใจดี คนที่มีริมฝีปากบางทั้งล่างและบนนั้น เป็นคนที่ดู ย า ก อาจจะดูเย็นช า และมีวาจาที่เย็นช า

สิ่งที่เรานำมาฝากนี้เป้นเรื่องของความเชื่อที่เป็นการทายลักษณะ และนิสัยของบุคคลจากตำราในเรื่องของโหงวเฮ้ง ซึ่งตัวคุณเองก็สามารถลองไปสังเกตุหน้าต าของเราเองหรือคนรอบข้าง แล้วลองดูว่าตรงไปต ามตำราที่เราได้นำมาฝากกันหรือไม่

ที่มา horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …