Home ข้อคิด 8 ต้นไม้ปลูกในบ้าน ช่วยให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุข ชีวิตราบรื่น ไม่ติดขัด

8 ต้นไม้ปลูกในบ้าน ช่วยให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุข ชีวิตราบรื่น ไม่ติดขัด

8 second read
Comments Off on 8 ต้นไม้ปลูกในบ้าน ช่วยให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุข ชีวิตราบรื่น ไม่ติดขัด
0
48

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ต้นไม้ที่ควรหามาปลูกไว้ในบ้าน เพื่อช่วยส่ งเสริมสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตของเราเอง กับบทความ 8 ต้นไม้ปลูกในบ้าน ช่วยให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุข ชีวิตราบรื่น ไม่ติดขัด ไปดูกันว่าจะต้องหาต้นอะไรมาปลูกบ้าง

1 ต้นว าสนา

ด้วยความเ ชื่อว่าทำให้ผู้ปลูกมีโชคและวาสนาที่ดี เกิดความสุขสมหวัง ถือเป็นไม้เสี่ยงทายถ้าสามารถปลูกได้สวยงามและออ กดอ ก จะทำให้มีโชคลาภปรารถนาสิ่งใก็จะได้ดังหวัง ซึ่งลักษณะของพันธุ์ไม้ชนิดนี้มีใบเรียม แหลมย าวสีเหลืองหรือสีขาวอมเหลือง ด อ กวาสนามีสีขาวไปจนถึงสีชมพูมีกลิ่นห อ ม

2 ต้นโ ก ศ ล

ชื่อนั้นพ้องกับคำว่า กุศลจึงเ ชื่อว่าคือ การสร้างบุญ คุณงามความดีช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข โกศลเป็นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากสีสันสวยสดของใบ และคุณสมบัติที่ ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านอีกด้วย เป็นอีกหนึ่งพันธุ์ไม้ที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปต ามบ้านต่างๆ ลักษณะของใบจะใหญ่ และมีสีสันเขียวอมแดงอมเหลืองสลับกัน ดูสวยงามแปลกต า

3 ต้นเ ดหลี

กำลังอยู่ในกระแสความสนใจของคนรักต้นไม้ นอ กจากเดหลี จะมีใบที่มีสีเขียวสดดูแล้วสบายต า ยังมีด อ กสีขาวให้ชื่นชมอีกด้วย มีความเชื่อเกี่ยวกับต้นเดหลีคือจะช่วยให้ผู้ปลูกมีอายุ ยื น ไม่เ จ็ บ ป่ ว ยง่ายและช่วยนำโชคได้อีกด้วย นิยมปลูกใส่กระถางแล้ววางไว้ตรงที่เรานั่งเล่นหรือนั่งทำงานบ่อยจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคล า ยทุกครั้ง

4 ต้นพุด

เ ชื่อ กันว่าไม่ว่าจะเป็นต้นพุดชนิดใดจะส่ งผลให้ มีความเจริญมั่นคงแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งสิ้น แต่ก็ควรให้เป็นพุดชนิดที่ดอ กสีขาว แต่อีกนัยน์หนึ่ง การปลูกต้นพุดก็จะช่วยส่ งเสริมเรื่องของความสำเร็จ เสริมสร้างบารมีและช่วยให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขอีกด้วย

5 ต้นว่านห า ง จ ระ เ ข้

เป็นต้นไม้ที่มีคุณสมบัติเป็นพืชสมุนไพรมีประโยชน์หล า ยอย่ า งและยังจัดว่าเป็นไม้ประดับที่สวยงาม คุณสมบัติทางย าของว่านหาจรเข้นั้น สามารถทำให้ แ ผ ลแหายไวขึ้น และยังสามารนำมาใช้แปะหรือทาในบริเวณที่โดยของร้อนหรือน้ำร้อนลวก นอ กจาจะมีประโยชน์แล้ว ว่าง ห า ง จ ร ะ เ ข้ยังมีความเชื่อ กันว่าจะช่วยเรียกเงินทองให้เข้ามา อ ย่ า ง ไม่ข า ดสาย และไม่ขัดสน

6 ต้ นลิ้ น มั ง กร

เป็นต้นไม้ที่ปลูกได้ง่ายมีคุณสมบัติฟอ กอากาศได้ดีเยี่ยม สามารถปลูกหรือใส่กระถางเอาไว้ในห้องนอนได้โดยไม่อั น ต ร า ยเ หมือนต้นไม่ทั่วไป ในตอนกลางคืนต้นลิ้น มังกรจะทำการคายออ กซิเจออ กมาช่วยให้ห้องรู้สึกสดชื่นอยู่เสมอ นอ กจากจะมีประโยชน์แล้วสวยงามแล้ว ยังมีความเชื่อ กันว่าหากใครปลูกไว้จะช่วยให้ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออ กจากตัวเราและป้องกัน อั น ต ร า ย จากสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วย

7 ต้นพลูด่าง

เป็นต้นไม้ที่มีหลากหล า ยส า ย พั น ธุ์และได้รับความนิยมกัน มาอ ย่ า ง ย า วนาน เพราะเป็นไม้ที่มีใบสวยงามหลากสีสัน

8 ต้นกวักม ร กต

ต้นไม้อีกหนึ่งประภทที่หล า ยคนกำลังมองหา กวักมรกตมีความสวยงาม โดยเฉพาะในส่วนของใบจะเป็นใบใหญ่สีเขียวสด ออ กเรียงกันเป็นแถวดูสวยงาม

นอ กจากนี้ยังมีความเชื่อ กันว่า เป็นต้นไม่มงคลที่นิยมนำมาปลูกในบ้านได้ มีความเ ชื่อมาแต่โบราณว่า ช่วยปัดเป่าสิ่ง ชั่ ว ร้ า ย ออ กไปจากคนในคริบครัว

ทั้ง 8 ต้นไม้ที่เรากล่าวมาข้างต้นนี้เพราะช่วยปรับบรรย ากาศให้สดชื่นขึ้นได้และยังมีผลที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสุ ข ภ า พร่างกาย เพราะช่วยฟอ กอากาศเปลี่ยนอากาศที่เป็นฝุ่ น ค วั นให้กล า ยเป็นออ กซิเจนที่ทำให้ร่างกายสดชื่น และยังเป็นต้นไม้ที่มีความเ ชื่อว่าจะนำความโ ช คดีให้กับคนปลูกได้

ที่มา kiddeepost

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …