Home ข้อคิด 8 ลักษณะใบหน้าของผู้หญิงมีบุญวาสนา ใช้ชีวิตสุขสบาย ไม่ขัดสน

8 ลักษณะใบหน้าของผู้หญิงมีบุญวาสนา ใช้ชีวิตสุขสบาย ไม่ขัดสน

8 second read
Comments Off on 8 ลักษณะใบหน้าของผู้หญิงมีบุญวาสนา ใช้ชีวิตสุขสบาย ไม่ขัดสน
0
173

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษณะของใบหน้าผู้หญิงเกิดมาพร้อมกับความสุขสบายของชีวิต กับบทความ 8 ลักษณะใบหน้าของผู้หญิงมีบุญวาสนา ใช้ชีวิตสุขสบาย ไม่ขัดสน ไปดูกันว่าใบหน้าของผู้หญิงมีบุญวาสนานั้นจะเป็นอย่ างไร

1 ใบหู

ใบหู จะเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือสื่อส า ร สื่อให้เห็นถึงบุคลิกนิสัยทั้ง ความคิดและปัญญา เส้นทางของชีวิต บุคคลที่มีใบหูอ่อน จะคล้อยต ามคนได้ง่าย ยอมคนง่ายใส่ใจคนเก่ง ชอบแสดงความอ่อนแอ ใบหูที่แข็ง เป็นคนยึดมั่นถือมั่นในความคิดตนเอง ไม่ค่อยที่จะยอมใครๆ ใบหูใหญ่ เป็นคนที่มีบุญ การดำเนินชีวิตมีความราบรื่นอยู่เสมอ ใบหูเล็กบอ กถึงความลำ บ า ก ที่จะต้องคอยดิ้นรนและต่อสู้

2 หน้าผาก

หน้าผาก จะแสดงพื้นที่ของความฉลาดและปัญญาที่ดี ลักษณะหน้าผากที่สังเกตได้ทั่วไปความสูงต่ำ หรือความกว้างแคบของหน้าผากนั้น หน้าผากกว้างใหญ่เป็นผู้ที่มีความสุภาพและมีความอ่อนโยน มีสติสัมปชัญญะที่ดี หน้าผากที่มีความเล็กและมีความแคบ จะมีปัญหาทางด้านของอารมณ์ ควบ คุ ม ไม่ค่อยได้ หน้าผากที่มีความเว้าลึกของทั้งสองด้าน จะแสดงออ กถึงความมีนิสัยที่ร่าเริง มีความแจ่มใสและมีจิตใจที่ดี ชอบช่วย เหลือผู้อื่นอยู่เสมอ หน้าผากที่มีความนูนโค้ง แสดงถึงความมีน้ำใจ ความใจกว้างมีสติปัญญาที่ฉลาด

3 ใบหน้าและแก้ม

ใบหน้าและแก้ม บอ กถึงลักษณะของอารมณ์และลักษณะนิสัย รวมถึงเส้นทางแห่งความร่ำร ว ยและความสำเร็จในชีวิต บุคคลที่มีโหนกแก้มสูง จะเป็นผู้ที่มีความยึดมั่น มีความถือมั่นความคิดอ่านของตนเอง มีความกล้า ห า ญ ทั้งยังมีจิตใจ ที่เข้มแข็ง ผู้ที่มีโหนกแก้มต่ำ จะเป็นผู้ที่คล้อยต ามมากกว่าการแสดงตนเป็นผู้นำ

ผู้ที่มีใบหน้าทรงสี่เหลี่ยมเป็นผู้ที่มีความเงียบขรึม ยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตนเอง ใบหน้าลักษณะทรงกลมเป็นคนที่มีความ รุ น แ ร ง ร่างกายแข็งแรง มีท รั พ ย์มีเงิน มากมาย ใบหน้าทรงสามเหลี่ยม จะเป็นคนที่มีสมองดีมีความคิดที่ดี

4 คาง

ในส่วนของคางนั้น จะบอ กได้ถึงลักษณะนิสัยความรู้และความสามารถ ลักษณะของคางย าว เป็นคนที่มีระเบียบ มีความคิดอ่านที่มีความมั่นคง มีความสามารถในตัวเองสูงพอสมควร ลักษณะคางก ร ะ ดู ก เป็นคนที่มีความมานะ ความอุตสาหะ ชอบในการออ กคำสั่ง คางสองชั้นอาจดูเป็นคนเ กี ย จ คร้าน เป็นคนที่มีความกระตือรือร้น คางกลมแบน จอมคิดจอมสร้าง มีน้ำใจที่เอื้อเฟื้อ ชีวิตมักจะพบเจอสิ่งที่ทำให้แปลกใจอยู่เสมอ

5 คิ้ว

ลักษณะของคิ้ว จะเป็นจุดที่บอ กถึงบุค ลิ ก ภาพแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของแต่ละบุคคลได้อย่ างชัดเจน คนที่มีคิ้วเชิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงความห ยิ่ ง ความมีอำ น า จและมีนิสัยที่ไม่ค่อยยอมแพ้ มีความคิดความอ่านที่สุดขั้ว คนที่มีคิวตกเป็นผู้ที่ชอบแสดงความเห็นใจผู้อื่น ชอบรู้เรื่องของบุคคลอื่น มากกว่าเรื่องของตนเอง แต่ก็จะเป็นผู้ที่มีโชคในบั้นปล า ยชีวิตอยู่เสมอ

คิ้วตรงเรียวเล็ก มีความมั่นใจในความคิด นิสัยมีความเ ด็ ด ขาด จนบางทีก็กล า ยเป็นคน แ ร้ ง น้ำใจในสายต าผู้อื่น คิ้วหนามีความเข้ม เป็นผู้ที่มีความก้าวหน้าแต่จะได้รับปัญหาจากผู้อื่นอยู่เสมอ

6 ต า

ต า จะเป็นส่วนที่แสดงถึงความรู้สึกเผยให้เห็นถึงอุปนิสัยและอารมณ์ บุคคลที่มีต าสองข้างห่ า งมากกว่าปกติ จะเป็นผู้ที่มีเหตุและมีผล มีความคิดที่กว้างไกล แต่มักจะบก พ ร่ อ งในความรอบคอบ ผู้ที่มีต าเชิดเหมือนนก ลักษณะจะเป็นคนเงียบเฉย จะทำสิ่งใด ก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ จึงมักแสดงออ กแบบแข็งกระ ด้าง ไม่ค่อยที่จะยอมใคร แต่เป็นคนที่มีความขยัน กล้าตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ ต าเรียวเล็กแม้จะดูเล็ก แต่ก็เป็นผู้ที่มีความรู้อยู่เสมอ ต าตก ลักษณะเป็นคนสุภาพ จนบางทีก็ดูเชื่องช้าเกินไป ไม่เรื่องมากกับใครๆ มีอารมณ์อ่อนไหว

7 จมูก

จมูกจะแสดงให้เห็นถึงนิสัยได้เป็นอย่ างดี คนที่จมูกใหญ่ จะเป็นผู้ที่มีจิตใจที่มีความกล้าหาญ มีความยึดมั่นถือตัว ทำสิ่งใดชอบทำต ามลำพัง ไม่ค่อยชอบรอใคร เป็นคนที่มีสีสันและมีชีวิตชีวา คนจมูกเล็กจะเป็นคนที่มีความแปร ปรวน ทางด้านอารมณ์มีอารมณ์ ที่ไม่แน่นอนและชอบ จั บ ผิ ด ผู้อื่นอยู่ ตลอ ดเวลา

8 ริมฝีปาก

ริมฝีปากเป็นสิ่งที่เห็นถึงอารมณ์วาจาได้อย่ างชัดเจน มากๆ สังเกตได้จากริมฝีปาก คนที่มีฝีปากบนหนาปากล่างบาง เป็นคนขิ้น้อยใจ มักชอบแสดงความคิดเห็น ริมฝีปากหนาทั้งบนและล่าง เป็นคนที่อาจจะดูปากไม่ดี แต่มีความจริงใจ ริมฝีปากบางทั้งบนและล่างดู เป็นคนที่เย็นช าแต่ จะพูดทั้งที ก็แรงพอสมควร จนอาจดูเป็นคนที่ใจ ร้ า ย

ที่มา postsod

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …