Home ข้อคิด 8 สัญญาณรถสิบล้อ ที่คนใช้ถนนควรรู้

8 สัญญาณรถสิบล้อ ที่คนใช้ถนนควรรู้

9 second read
Comments Off on 8 สัญญาณรถสิบล้อ ที่คนใช้ถนนควรรู้
0
72

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้สัญญาณต่างๆที่รถสิบล้อมักจะส่ งสัญญาณให้เรารู้ เมื่อขับรถต ามหลังรถสิบล้อ กับบทความ 8 สัญญาณรถสิบล้อ

ที่คนใช้ถนนควรรู้ ไปดูกันว่ามีสัญญาณไฟแบบไหนบ้างที่รถสิบล้อมักจะส่ งสัญญาณให้รู้ เพื่อความปลอ ดภั ยของทุกคนบนท้องถนน

ใกล้หน้าหนาวแลว หล า ยคนคงวางแผนใช้พักร้อนทั้งหมดที่มีเพื่อหยุดย าว และคงกำลังจองที่พักต่างจังหวัดอยู่แน่ๆ ทีนี้เราก็ต้องเดินทางใช่ไหม การเดินทางไกลแน่นอนเรา

จะพบเพื่อนร่วมทาง มีทั้งรถเล็กรถใหญ่ รถสี่ล้อ หกล้อ สิบล้อ เพื่อนร่วมทางที่เป็นรถขนาดเล็กทั้งหล า ย เราก็ต้องเคร่งครัดในกฏจราจร เพื่อความปลอ ดภั ยของตัวท่านและผู้อื่น

แต่พี่เบิ้มอย่ างรถหกล้อ สิบล้อขึ้นไป เขาก็มีกฏของเขาเหมือนกันในการช่วยระแวดระวังรถคันอื่น ไม่ให้สอยก้นเขา หรือแอบเข้ามาเบียดเขา เราจะได้ไม่ต้องมีปัญถหากัน โลกนี้ก็จะน่าอยู่ขึ้น

ตำรวจก็จะได้ไม่ต้องมาเก็บกวาดอะไรมากมาย รถสิบล้อ รถบรรทุก รถทัวร์ รถโดยสาร มักจะเปิดไฟเป็นสัญญาณแสดงลักษณะต่างๆ ที่แปลกไปกว่ารถยนต์ปกติที่เขาทำกัน ซึ่งบางท่านอาจยังไม่ทราบความหมายที่แท้จริง ซึ่งความเป็นจริงแล้วสัญญาณเหล่านี้

เป็นสัญญาณของเหล่าคนขับ รถสิบล้อ นั่นเอง ที่คอยเตือนผู้ร่วมใข้ถนน ทราบถึงเส้นทางข้างหน้า และบอ กถึงสถานการณ์ในการขับขี่ต่างๆ ดังนั้น การเข้าใจถึงสัญลักษณ์ไฟกระพริบ ไฟสูง

หรือไฟเลี้ยวของรถเหล่านี้ น่าจะช่วยให้การขับขี่ปลอ ดภั ยได้มากขึ้น วันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาณที่บรรดาเหล่านักขับสิบล้อเขาจะส่ งถึงเรามาให้ได้ศึกษากัน ดังนี้ ทุกคนเดินทางปลอ ดภั ยโดยสวัสดิภาพ

1 ระวังนะ

เปิดไฟเลี้ยวซ้ายที ขวาที สลับกัน สัญญาณเ ตื อ นระวัง เมื่อขับขี่เดินทางไกล แล้วรถคันข้างหน้าเป็นสิบล้อหรือหกล้อ พร้อมส่ งสัญญาณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายที-ขวาที สลับกัน หมายถึงว่า ระวังนะ เขากำลังจะเบรก โปรดขับด้วยความเร็วต่ำ และห้ามแซงขึ้นไป เพื่อความป ล อ ด ภั ย

2 แซงได้จ้า

สิบล้อ / หกล้อ เปิดไฟเลี้ยวซ้าย เมื่อมีรถจะแซง เชิญเลย / แซงได้ ขับขี่เดินทางไกลบนเส้นทางตรงตลอ ดสาย เมื่อสิบล้อเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแต่ไม่มีซอย หรือทางเลี้ยวข้างหน้า หมายถึงว่า สามารถเชิญแซงได้เลย เพราะข้างหน้าทางสะดวก สามารถแซงได้

3 ห้ามแซงนะ

สิบล้อ / หกล้อเปิดไฟเลี้ยวขวา เมื่อมีรถจะแซง ไม่ปลอ ด ภั ยห้ามแซง

เมื่อเราขับขี่อยู่หลังสิบล้อ แล้วพย า ย า มแซง สิบล้อจะเปิดไฟเลี้ยวขวา แต่ไม่มีซอย หรือทางเลี้ยวข้างหน้า หมายถึงว่า ไม่ควรแซง ห้ามแซง เพราะข้างหน้ามีรถสวน มา

4 ขอทางหน่อย เราจะรีบตรงไป

สิบล้อ / หกล้อ เปิดไฟฉุ ก เ ฉิ นตรงทางแยก สิบล้อต้องการขับตรงไป ขับขี่พบสี่แยก แล้วสิบล้อข้างหน้าเปิดไฟฉุ ก เ ฉิ น หมายถึงว่า สิบล้อต้องการขับตรงไปไม่เลี้ยวที่แยก ถ้าคันหลังจะตรงก็สามารถ ขับต ามมาเลยจ้า

5 ใจดีช่วยส่องไฟให้

สิบล้อ / หกล้อเปิดไฟสูงใส่ เมื่อรถเลนตรงข้ามกำลังจะแซง เปิดไฟให้ทาง สามารถแซงได้ เมื่อเรากำลังขับขี่โดยเปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อทำการแซงขึ้น แล้วสิบล้อที่กำลังสวนเลนเปิดไฟสูงใส่ ไม่ต้องตกใจ หมายถึงว่า เขากำลังเปิดไฟให้ทางเราอยู่ เพื่อที่จะให้เราได้เห็นทางได้ชัดเจนขึ้น เพื่อที่จะทำการแซงไป

6 ข้างหน้ามีอะไรแน่ๆ

ปิดไฟหน้าแล้วเปิดขึ้น ข้างหน้ามี เ ห ตุให้ระมัดระวัง ถ้าขับขี่อยู่บนถนน แล้วพบว่าจู่ๆ สิบล้อข้างหน้าที่สวน มา พร้อมกับปิดไฟหน้า และเปิดขึ้น หมายถึงว่า ทางข้างหน้ามีเหตุ อุ บั ติ เ ห ตุ อั น ต ร า ย หรือ มีด่าน

7 แ ฉ ล บ หั วสิบล้ออ กกมาทางด้านขวา แล้วกระพริบไฟสูง 1 ครั้ง ขอทาง หรือต้องเร่งเครื่องเพื่อขับแซง

เมื่อสิบล้อจะขอทาง หรือ ให้เราเร่งเครื่องแซง มักจะส่ งสัญญาณโดยสิบล้อจะวิ่งกัน มาเป็นแถว หนึ่งคันในแถวจะมีการแ ฉ ล บ หั วรถออ กมา พร้อมกะพริบไฟสูง 1 ครั้ง

8 สิบล้อที่ขับสวนทางมา กระพริบไฟเลี้ยวมาทางฝั่งรถเรา พบ ด่ า นข้างหน้า ให้ระวังหรือเตรียมพร้อม

ถ้าขับขี่บนถนนแล้ว เกิดสิบล้อข้างหน้าที่สวน มากระพริบไฟเปิดไฟเลี้ยวมาฝั่งเรา ไม่ต้องคิดมากเพราะหมายถึงว่าข้างหน้ามีด่ า น ให้ระวัง หรือ เตรียมพร้อม

เพราะภั ย อั น ต ร า ยอยู่รอบตัวเราตลอ ดเวลา ดังนั้นการไม่ประ ม า ท เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งภั ยที่เรามองเห็นและมองไม่เห็น เพราะฉะนั้นเวลาเดินทางไกลอ ย่ าลืมเช็คสภาพรถให้พร้อม

แล้วคอยสังเกต 8 สัญญาณของสิบล้อให้ดี คนที่ขับขี่ออ กต่างจังหวัดบ่อยๆ จำเป็นต้องรู้เป็นอ ย่ า งยิ่ง เพื่อสามารถนำไปสังเกตเวลาขับขี่ได้ อีกทั้งเพื่อความป ล อ ด ภั ย ของตัวเราด้วย นอ กจากนี้ อย่ าให้การเดินทางต้องมาสะดุด เพราะปัญหารถเสียกลางทาง เพื่อความปลอ ดภั ยและความราบรื่นในการเดินทาง ควรหมั่นตรวจเช็คสภาพรถของเราก่อนออ กเดินทาง

จุดที่ 1 ชุดเครื่องมือประจำรถ

จุดที่ 2 ตรวจเช็คแบตเตอรี่

จุดที่ 3 ล้อและย างรถยนต์

จุดที่ 4 เช็คช่วงล่าง

จุดที่ 5 เช็คระดับน้ำมันเบรก และ ระบบเบรก

จุดที่ 6 เช็คระบบไฟส่องสว่าง

จุดที่ 7 น้ำมันเครื่อง

จุดที่ 8 เช็คหม้อน้ำ ท่อย าง และ ระบบหล่อเย็น

และทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้นนะครับ รถก็เหมือนคนนั่นแหละครับ ต้องการการดูแลใส่ใจ หากพบอะไรผิดปกติ อย่ ารีรอที่จะแก้ไข เพื่อความปลอ ดภั ยต่อตัวเราเองและเพื่อนร่วมทางทุกๆคน และที่สำคัญ ‘ขับรถไม่ประมาทนะครับ เพราะคนที่บ้านกำลังรอคุณอยู่’ อย่ าลืมทำประกันรถยนต์ด้วย

ที่มา poobpub

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …