Home ข้อคิด 8 อาหารที่ไม่ควรนำมาอุ่นซ้ำ

8 อาหารที่ไม่ควรนำมาอุ่นซ้ำ

8 second read
Comments Off on 8 อาหารที่ไม่ควรนำมาอุ่นซ้ำ
0
46

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้อาหารที่ให้ประโยชน์เยอะแต่ไม่ควรนำมาอุ่นซ้ำ กับบทความ 8 อาหารที่ไม่ควรนำมาอุ่นซ้ำ ไปดูกันว่ามีอาหารชนิดใดบ้างที่เราไม่ควรนำมาอุ่นซ้ำ

1 ข้าว

เชื่อว่ามีหล า ยคนเคยอุ่นข้าวอ ย่ า งแน่นอน แต่ว่ามันก็คงจะอุ่นได้อยู่แต่ว่าข้าวที่เรานึ่งหรือหุงนั้น ดูว่ามีอะไรแปล กปล อ มติดไปด้วยหรือไม่ ซึ่งหากเราหุงไปแล้วกินไม่หมดก็วางไว้ในอุณหภูมิห้อง ไม่น่าอาจจะทำให้เ ชื้ อ ร าลุกลาม แล้วพอเราเอาไปอุ่นใหม่ บางทีก็จะทำให้เ ชื้ อนั้นละล า ยพอทานแล้วก็เสี่ยงจะป ว ด ท้ อ ง อ า เ จี ย นได้ง่าย

2 ผักคื่นช่าย

เมนูอะไรที่เน้นการใส่ผักคื่นช่ายก็ไม่เหมาะจะอุ่นซ้ำเพราะว่าจะทำให้สู ญ เ สี ยส ารอาหารที่สำคัญ แถมผักคื่นช่ายพอเจอ การอุ่นซ้ำจะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายและอาจจะส่ งผลเสียมากกว่าด้วยซ้ำในระยะย าว ฉะนั้นก็อย่ าอุ่นเลย หากไม่มั่นใจอาหารเหลือนั้นก็ไม่ควรทานซ้ำให้ทำใหม่จะดีกว่า

3 ไข่ต้น ไข่กวน

ปกติก็ไม่ค่อยเห็นใครอุ่นไข่ต้มซ้ำกัน แต่ถ้าใครคิดจะทำห้ า มเลย จะไข่ต้ม ไข่กวนก็ต าม เพราะว่าหากนำมาอุ่นอีกรอบจะทำให้เสียโ ป ร ตี นไป หากทานไปบ่อยๆ จะทำให้เ จ็ บ ป่ ว ยได้ง่าย

4 ผักโขม

แน่นอนว่ามันอร่อยแต่ไม่เหมาะที่จะเอามาอุ่นซ้ำ เพราะว่าทำให้ร่างกายเ สี่ ย งเป็น ม ะ เ ร็ งได้ เพราะว่าการเอาผักมาโดนความร้อนซ้ำๆ นั้นจะทำให้ก่อม ะ เ ร็ งได้ง่ายมาก ทานแล้วร่างกาย แ ย่ อ ย่ างแน่นอน

5 เห็ด

แม้จะมีประโยชน์ ทำได้หล า ยเมนู แต่มันไม่เหมาะแก่การอุ่นซ้ำแน่นอน เพราะว่าจะทำให้เสียโปรตีนไป แถมยังเ สี่ ย งเป็นอั น ต ร า ยต่อ ก ร ะ เ พ า ะอาหารอีกด้วย ทางที่ดีควรทำครั้งเดียวแล้วทานเลย แม้จะเย็นแล้วก็ทานแบบนั้นจะได้ประโยชน์มากกว่า

6 มัน ฝ รั่ ง

หากมัน ฝ รั่ งสุกแล้วก็วางไว้ในอุณหภูมิห้องได้ หรือเก็บในตู้เย็นก็ได้จะช่วยทำให้เก็บได้นานขึ้น แต่ถ้าหากเอามาอุ่นซ้ำอีกจะจะทำให้เกิดโ ท ษ ต่ อร่างกาย

7 ไก่

ในเนื้อไก่นั้น มีโปรตีนที่เป็นประโยชน์ แต่ก็มีความซับซ้อน มิใช่น้อย หากเราเอาไก่มาปรุงอาหารแล้ว เวลาจะกินเอามาอุ่นอีกนั้นจะทำให้เกิดปัญหาในระบบทางเดินอาหารได้

8 บีทรูท

เป็นตระก ูลผักผลไม้สีม่วงที่นำมาประกอบอาหารได้หล า ยเมนู แต่ถ้าหากเอามาอุ่นหรือผ่ านความร้อนบ่อยๆ จะทำให้เสียส ารอาหารที่เป็นประโยชน์ไป และทำให้ท้องเสียได้หากเอามาอุ่นบ่อยๆ ฉะนั้นแล้วควรปรุงแค่ครั้งเดียวจะดีกว่า

เป็นอย่ างไรบ้างสำหรับอาหารแต่ละชนิด หากใครที่มีอยู่ใน 8 ข้อที่แนะนำนี้ก็อย่ าเผลอเอาไปอุ่นซ้ำ เพราะว่าสุข ภ า พของเราจะได้รับผลเสียไม่น้อยเลย เพราะว่าอาหารนั้น มีแ ป ร ส ภ า พได้ง่ายมาก แทนที่เราจะได้ประโยชน์ ได้ส ารอาหารที่ดี หากเอามาอุ่นซ้ำบ่อยๆ ก็จะได้รับผลเสียมากกว่า

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …