Home ข้อคิด 8 เรื่องควรรู้ หากเจอ การขอตรวจค้นรถยนต์

8 เรื่องควรรู้ หากเจอ การขอตรวจค้นรถยนต์

10 second read
Comments Off on 8 เรื่องควรรู้ หากเจอ การขอตรวจค้นรถยนต์
0
17

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เรื่องที่ควรรู้ เมื่อเราต้องไปเจอด่านตรวจค้นรถยนต์ กับบทความ 8 เรื่องควรรู้ หากเจอ การขอตรวจค้นรถยน์ ไปดูกันว่าเราจะต้องรับมือ กับสถานการณ์นี้อย่ างไร

เมื่อโดนขอตรวจค้นรถ ตรวจค้นตัว 8 คำแนะนำ รู้เอาไว้มีประโยชน์ ในสังคมไทยเรานั้น ‘เชื่อว่ามีทั้งคนดีและคนไ ม่ดีปะปนกันไปทุกสาขาวิช าชีพ’ ใช่หรือไ ม่??? ฉะนั้น ต้องรู้หลักแบบเท่าทันกันและหลักก ฏหมายไว้ป้อ งกันตัวได้ในระดับหนึ่ง

การตั้ง ด่ า นของ จนท. ตำ ร ว จ เพื่อตรวจเช็คความป ล อ ด ภั ยของผู้เดินทางและเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการใช้รถใช้ถนน แต่ในบางครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นด่านปลอม หรือ ด่านลอย ซึ่งวันนี้เรามีคำแนะนำในการปฏิบัติตัวถ้าเกิดสถานการณ์ดังกล่าวนี้กับเรา ทั้งนี้ ทาง พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ

อดีตโฆษกสำนักงานตำ ร ว จแห่ง ช า ติ ได้กล่าวไว้ว่า ‘การขอบันทึก วิ ดี โ อหรือ ถ่ า ย ภ า พในขณะที่ จนท. ตร. ทำการตรวจค้นรถ ถ้าไม่ได้ขัดขวางการปฏิบัตงานของ จนท. ตำ ร ว จ สามารถทำได้ ไม่ผิดกฎ ห ม า ยแต่อ ย่ า งไร’ ถ้าเราเจอ กับ จนท. ตร. ไม่ว่าจะเป็นจากการตั้งด่านหรือจากสถานการณ์ใดๆที่คือแนวทางการปฏิบัติตัวที่แนะนำ

1 เมื่อเจอ มิจ ฉ าชีพ

ถ้ามีการตั้งด่านลอย และเราสังเกตเห็นว่า จนท. ตร. มีพิรุธอาจเป็นพวกมิจฉาชีพปลอมตัวมา ให้เราร้องขอความช่วยเหลือให้ดังที่สุด ถ้า ต้องเจอ กับสถานการณ์ที่น่าสงสัย เรื่องราวของ จนท. ตร. กับประช าชน รวมทั้งสิทธิต่างๆต ามกฎหมายเป็นเรื่องที่เราควรศึกษาหาความรู้เอาไว้บ้างในกรณีที่เกิดเหตุต้องขึ้นโ ร งพั ก เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวอ ย่ า งถูกต้องและหลีกเลี่ยงความขั ด แ ย้ งที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็น

2 ยอมให้ จนท. ตำ ร ว จตรวจค้น

ถ้า จนท. ตร. ต้องการตรวจค้นรถของเรา เราควรให้ความร่วมมือ กับ จนท. เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมายใน ครอบครอง

3 ขออนุญาต ถ่ า ย วิ ดี โ อ เอาไว้

ถ้ามีการตรวจค้นรถของเรา ให้แจ้งกับ จนท. ตร. ว่า เราจะขอ ถ่ า ย วิ ดี โ อขณะตรวจค้นเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ของทั้งสองฝ่าย ข้อสำคัญที่สุดคือ การพูดจากับ จนท. ควรพูดคุย อย่ างสุภาพและเป็นมิตรเข้าไว้เพื่อเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น

4 มีการดำเนินการทุก อ ย่ า งอ ย่ า งเปิดเผย

โดย จนท. ตร. จะต้องแสดงตัวอ ย่ า งเปิดเผย โดยให้ จนท. 1 คนเข้าตรวจค้น และแสดงว่าตนชื่ออะไร ยศอะไร เปิดหน้าชัดเจนรวมทั้งแสดงบัตรประจำ ตั วด้วย ควรดึงแขนเสื้อขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าหรือที่มือ ก่อนทำการตรวจค้น ถ้าเป็นสถานที่เปลี่ยนหรือไม่ค่อยมีคนผ่ านไปมา อาจตกลงกันว่าให้ย้ ายรถไปที่โรงพักหรือไปยังสถานที่ที่มีพย านเพื่อป้องกันตัวเราในกรณีที่เกิดเหตุไม่ชอบมาพากล

5 ไม่หยิบจับหรือชี้อะไร

ถ้า จนท. พย าย ามบอ กให้เราจับ หรือ ชี้ อะไรก็ต ามในที่เกิดเ ห ตุ ถ้าเป็นเรื่อ งที่คิดว่าไม่ถูกต้องก็ อ ย่ าทำต ามนั้น เwราะอาจเป็นหลักฐานใน การเอาผิดในสิ่งที่เราไม่ได้ทำ และการชี้จุดเ กิ ด เ ห ตุจะเป็นการยอมรับว่าเราผิด ซึ่งเป็นเรื่องที่เราควรต้องระวังตัวเองเอาไว้ก่อน

6 ถ้าไม่ผิดไม่ต้องกลัว

ในกรณีที่เรามั่นใจว่าไม่มีอะไรที่ผิดกฎหมาย ให้เราทำตัวสบายๆไม่ต้องกังวลหรือแสดงอาการไม่พอใจออ กไป แต่เราต้องมั่นใจว่าจะไม่เซ็นเ อ ก ส าร ใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นความจริง ถ้ามีเอกสารต้องเซ็นให้เราอ่ าน ทุกตัวอักษรและทำความเข้าใจก่อนว่าเรากำลังจะเซ็นอะไร สำคัญมากๆ ถ้าเราถูกควบคุมตัว แล้วของกลางมิใช่ของๆ เรา ห้ามหยิบ ห้ามจับ ห้ามแตะเป็นอันข า ด ขอย้ำ เพราะจะทำให้มีล า ยนิ้วมือเราไปปรากฎอยู่บนของกลาง

7 ติดต่อญาติ

ถ้าเราต้องถูกควบคุมตั ว ให้เราติดต่อหาญาติหรือคนที่ไว้ใจได้ทันที เพื่อให้มานั่งเฝ้าก่อนถูกนำตัวไปส่ งศาล โดยให้เราบอ ก จนท. ให้ติดต่อ กับญาติมาร่วมรับฟัง และทนายทางฝั่งของเราด้วย ต้องได้รับฟังการสอบสวนจนจบ

8 ร้องเรียนได้

ถ้าเราไม่ผิดควรเข้าร้องเรียนเพื่อร้องขอความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชน และสื่อต ามโซเชียลต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นกระแสได้ไวมากกับข่าวแบบนี้

บทความดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาพาดพิงถึงบุคคลใด หรือ องค์กรใดๆ ทั้งสิ้น นำเสนอเพื่อเป็นวิทย าทานความรู้ และรั ก ษ าสิทธิที่เราทุกคนควรจะได้รับ

บทความดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาพาดพิงถึงบุคคลใด หรือ องค์กรใดๆ ทั้งสิ้น นำเสนอเพื่อเป็นวิทย าทานความรู้ และรั ก ษ าสิทธิที่เราทุกคนควรจะได้รับ

ที่มา krustory, ข้อมูลจาก ทนายสงกานต์ อัจฉริยะท รั พ ย์ และ พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ, parinyacheewit

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …