Home ข้อคิด 9 ต้นไม้ ปลูกในบ้านแล้วร ว ย เงินทองไม่ข า ดสาย

9 ต้นไม้ ปลูกในบ้านแล้วร ว ย เงินทองไม่ข า ดสาย

8 second read
Comments Off on 9 ต้นไม้ ปลูกในบ้านแล้วร ว ย เงินทองไม่ข า ดสาย
0
30

วันนี้เราจะพาคุณไปดูต้นไม้ที่ควรหามาปลูกไว้ในบ้าน เสริมการงาน เงินทองไหลามาไม่ข า ดสาย กับ 9 ต้นไม้ ปลูกในบ้านแล้วร ว ย เงินทองไม่ข า ดสาย ไปดูกันว่ามีต้นไม้อะไรบ้าง

ต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ในบ้ า นนอ กจากที่จะให้ความร่มรื่น ร่มเงา มีอากาศที่บริสุทธิ์แล้วนั้น เขาว่ากันว่าหากปลูกต้นไม้มง ค ลเอาไว้ในบ้ า นจะช่วยในการเสริมโชค ร ว ยวัน ร ว ยคืน เป็นต้นไม้ที่ได้ให้ความหมายที่ดี ในด้านของเงินทองและความเจริญก้าวหน้าให้กับตัวผู้ปลูกผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้ าน

9 ต้นไม้ปลูกแล้วดี

1 ต้นนางกวัก

สำหรับบ้ า นใดที่ได้ปลูกต้นนางกวักนี้ จะเหมือนมีนางกวัก กวักเงิน กวักทอง กวักแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในบ้ า น เงินทองไหลมาเทมามีโชคที่ดีอย่ างไม่ข า ดสาย การค้าข า ยดีมีกำ ไร

2 โป๊ยเซียน

ต้นไม้มง คลคนโบราณเชื่อกันว่าหากเราปลูกต้นโป๊ยเซียนเอาไว้บริเวณหน้าบ้ า นจะนำพาความโชคดีมาให้ เป็นต้นไม้ของเทพเจ้า 8 องค์และหากผู้ใดที่ได้ปลูกต้นโป๊ยเซียนและออ กดอ กจำนวน 8 ดอ ก จะทำให้ผู้นั้นมีโชคที่ดีเข้ามาหาอย่ างมาก

3 ดอ กดาวเรือง

ดอ กดาวเรืองที่มี ดอ กสีเหลืองทองอร่ามสวยงาม เปรียบเสมือนกับว่ามีเงินทองอยู่เต็มบ้ า น ปลูกต้นดาวเรืองเอาไว้บริเวณหน้าบ้ า นให้ออ กดอ กมากๆ จะยิ่งเสริมโชคเสริมบารมีกิจการที่ทำอยู่มีความก้าวหน้า มีความรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น

4 ต้นเงินเต็มบ้ า น

นิยมนำมาปลูกเอาไว้ที่บ้ า น แค่ชื่อก็ให้ความเป็น มง คลแล้ว จะเสริมความเป็น มง คลความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิต ทั้งในหน้าที่การงาน การเงิน มีเงินทองกองเต็มบ้ า น เสริมความโชคดีเข้ามาหาอย่ างไม่ข า ด

5 ว่านเศรษฐีกอบท รั พ ย์

เป็นต้นไม้ที่เสี่ยงทาย หากใบม้วน ดอ กออ กมามาก เขาเชื่อกันว่าตัวผู้ปลูกจะมีความเจริญก้าวหน้าในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น เจริญมากยิ่งขึ้น แต่ในทางกลับกันหากใบมีความเฉา นั่นหมายถึงว่า ชะ ต าชีวิตของผู้ปลูกนั้นจะไม่เจริญก้าวหน้า

6 กวนอิมทอง

ต้นไม้ที่นิยมนำมาใช้ในพิธีศาสนา ความเชื่อของคนโบราณเชื่อกันเอาไว้ว่า หากได้ปลูกต้นกวนอิมทองเอาไว้นั้น เงินทองจะไหลเข้ามาในบ้ า น มีเงินทองใช้อย่ างไม่ข า ดมือ ชีวิตจะมีความมั่งมีศรีสุขมีโชคที่ดีเข้ามา

7 เงินไหลมา

เมื่อได้ปลูกแล้วจะได้ผลที่ดีต ามชื่อ คือ เงินจะไหลเข้ามา การทำกิจการธุรกิจใดๆจะได้ผลตอบแทนที่ดี ได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ เป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้าง คนที่พบเจอ ควรปลูกในวันอังคารและทางทิศตะวันออ กเฉียงใต้

8 ว่านร ว ยไม่เลิก

เป็นไม้ประดับที่จะปลูกได้ในที่ร่ม หรือวางไว้บนโต๊ะทำงาน ปลูกเอาไว้ในการประดับตกแต่งบ้ า น เป็นต้นไม้ที่ให้ความหมายที่ดี ต ามชื่อว่านร ว ยไม่เลิก คือ เมื่อปลูกแล้วก็จะนำพาแต่สิ่งที่ดีมีเงินทองเข้ามาใช้อยู่ตลอ ด

9 กระบองเพชร

คนบ้ า นเรานั้นนิยมปลูกต้นกระบองเพชรเอาไว้ เพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้กิจการที่ได้ทำอยู่มีความก้าวหน้า มีความรุ่งเรือง หน้าที่การงานได้เลื่อนตำแหน่งได้เร็ว และมีโชคมีลาภเข้ามาสู่คนในครอบครัว

ที่มา : postsod

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …