Home ข้อคิด 9 วิ ธีดูแลที่ดินว่างเปล่า ก่อนเสียผลประโยชน์ให้คนอื่น

9 วิ ธีดูแลที่ดินว่างเปล่า ก่อนเสียผลประโยชน์ให้คนอื่น

9 second read
Comments Off on 9 วิ ธีดูแลที่ดินว่างเปล่า ก่อนเสียผลประโยชน์ให้คนอื่น
0
1,258

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการดูแลที่ดินว่างเปล่าที่เรานั้นครอบครองมานานแสนนานให้คงอยู่ ไม่ให้ตกไปเป็นของคนอื่น กับบทความ 9 วิ ธีดูแลที่ดินว่างเปล่า ก่อนเสียผลประโยชน์ให้คนอื่น ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อรั ก ษ าผลประโยชน์ของตัวเองไว้

การครอบครองปรปักษ์ คือ บุคคลใดครอบครองท รั พ ย์สินของผู้อื่นโดยสงบ และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาว่าเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมท รั พ ย์จะใช้เวลาครอบครองติดกัน 10 ปี แต่ถ้าเป็นสังหาริมท รั พ ย์จะใช้เวลาครอบครองเพียงแค่ 5 ปีเท่านั้น บุคคลที่เข้าครอบครองท รั พ ย์ก็จะได้ก ร ร ม สิทธิ์ทันที

จึงเป็นเรื่องที่ต้องคอยระวังเป็นอ ย่ า งมาก อ ย่ า ชะล่าใจว่าเราได้ครอบครองสิทธิ์นั้นแล้ว ยังไงที่ดินผืนนั้นก็จะเป็นของเราตลอ ดไป เพราะต ามกฎหมาย บุคคลอื่นสามารถเข้าครอบครองเป็นก ร ร ม สิทธิ์ได้ แม้จะเป็นโฉนดฉบับจริงที่เป็นตราครุฑแดงก็ต าม ถ้าหากที่ดินพื้นที่เรามีอยู่ ไม่ได้ทำประโยชน์อะไร ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าไว้อ ย่ า งนั้น ยิ่งต้องคอยเฝ้าระวังกันสักหน่อย วันนี้เรามีคำแนะนำที่จะทำให้คุณดูแลที่ดินผืนนั้นไว้ได้อ ย่ า งป ล อ ด ภั ย

สิ่งที่เจ้าของที่ควรทำ คือ

1 ต้องหมั่นคอยดูแลที่ดินของตัวเองอ ย่ า งน้อยปีละ 1 ครั้ง อ ย่ า ปล่อยให้เป็นที่รกร้างมากจนเกินไป ไปแสดงตนบ้างว่าเรายังเป็นเจ้าของที่ดินอยู่

2 ตอนที่ไปดูที่ดินก็ลองสอบถามคนละแวกนั้น หรือที่อยู่รอบๆที่ดินของเรา ว่ามีใครมาทำอะไรกับที่ดินเราหรือไม่ เข้ามาใช้ประโยชน์บ้างหรือเปล่า

3 ตรวจหลักปักหมุดดูว่ายังอยู่ในตำแหน่งเดิมไหม มีการเคลื่อนย้าน หรือชำรุดหรือเปล่า จะได้หาทางแก้ปัญหา เพราะเป็นเรื่องที่เจอ กันเยอะเลย ว่าเจ้าของที่ดินข้างๆ ย้ายตำแหน่งหลักหมุดกินเข้ามาในที่ดินเรา เพื่อให้ที่ดินเขามีพื้นที่ใหญ่ขึ้น หากพบเห็นให้รับแก้ปัญหาโดยทันที

4 โดยถ้าตรวจพบว่าหลักหมุดถูกเคลื่อนย้าย หรือห า ยไป ก็ให้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน เพื่อ ดำเนินคดีเอาไว้ก่อน

5 ควรรังวัดที่ดินทุกๆ 5 ปีเป็นอ ย่ า งน้อย เพราะที่ดินจะมีเพิ่มมีลดลงได้ โดยเฉพาะที่ดินริมตลิ่งหรือริมน้ำ

6 หากพบว่ามีคนเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรืออาศัยอยู่ในที่ดินของเรา ก็อาจจะเรียกมาตกลงกันเลยว่าจะเช่า หรือจะซื้ อที่ดินของเราดี จากนั้นทำหนังสือสัญญาให้เป็นล า ยลักษณ์อักษรชัดเจน แต่หากเขาไม่ยอมทำต ามข้อตกลง ก็ต้องให้เขาออ กไปจากที่ดินของเราโดยทันที

7 ที่ดินของเราต้องทำรั้วล้อมไว้ เพื่อเป็นตัวกำหนดเขตแดนได้อ ย่ า งชัดเจน และแน่นอน ลงทุนทำให้แน่นหนาสักนิดจะดีมาก

8 ทำป้ายแสดงความเป็นเจ้าของเอาไว้ให้เด่นชัด เพราะบางคนอาจเข้าใจผิด คิดว่าเป็นที่ดินสาธารณะ

9 สังเกตว่าในบริเวณที่ดินของเรา มีร่องรอยของการเดินผ่ า น หรือร่องรอยรถวิ่งผ่ า นบ้างหรือไม่ เพราะเวลาไม่มีเจ้าของอยู่ในที่ดิน มักมีคนกลุ่มหนึ่งใช้เป็นทางผ่ า นประจำอยู่ก็ได้

ช่องโหว่ของกฎหมายเรื่องที่ดินนั้น มีมาก เราจึงต้องคอยปกป้องระวัง รั ก ษ าที่ดินของเราไว้ให้ดี อ ย่ า ไว้ใจใคร หรือวางใจในกฎหมาย เพราะมีคนอยู่จำนวน มากเลย ที่คอยจ้องจะเข้ายึดครองที่ดินของเรา ด้วยทราบดีว่าทำอ ย่ า งไรจึงจะสามารถได้รับก ร ร ม สิทธิ์ในที่ดินได้อ ย่ า งสมบูรณ์ หากเราชะล่าใจไป รู้ตัวอีกทีอาจสูญเสียที่ดินตรงส่วนนั้นให้กับบุคคลอื่นไปแล้วก็ได้

ที่มา Poobpub , krustory

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …