Home ข้อคิด 9 เรื่องควรรู้ ก่อนเสียที่ดินให้คนอื่นครอบครองปรปักษ์โดยไม่รู้ตัว

9 เรื่องควรรู้ ก่อนเสียที่ดินให้คนอื่นครอบครองปรปักษ์โดยไม่รู้ตัว

8 second read
Comments Off on 9 เรื่องควรรู้ ก่อนเสียที่ดินให้คนอื่นครอบครองปรปักษ์โดยไม่รู้ตัว
0
72

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับการครอบครองที่ดิน ก่อนที่คุณนั้นจะมานั่งเสียใจภายหลังโดยที่คุณนั้นไม่รู้อะไรเลย กับบทความ 9 เรื่องควรรู้ ก่อนเสียที่ดินให้คนอื่นครอบครองปรปักษ์โดยไม่รู้ตัว ไปดูกันว่าจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง หากคุณมีที่ดินอยู่ในครอบครองในตอนนี้

เป็นอีกเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่มีที่ดิน หรือเป็นเจ้าของที่ดินต้องรู้เอาไว้เพราะสำคัญมาก หากไม่ทราบเรื่องนี้เลยอาจทำให้ที่ของเราตกเป็นของคนอื่นได้ อย่ างถูกต้องต ามกฎหมายเสียด้วยสิ จะมีเรื่องอะไรบ้างที่เจ้าของที่ดินควรต้องทราบ ลองมาดู บ ท ค ว า มนี้กันรับรองว่าเป็นประโยชน์กับเจ้าของที่ดินทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าอ ย่ า งแน่นอน ที่ดินนับว่าเป็นท รั พ ย์สินที่มีมูลค่ามาก หากใครต้องการมีไว้ในครอบครองก็ควรดูแลแต่ละที่ให้ดีและรอบคอบ

อ ย่ าเสียรู้ให้กับพวกที่หวังผลประโยชน์ได้ โดยเฉพาะหากใครครอบครอบที่ดินรกร้าง ไม่ได้ทำประโยชน์ใดๆ หากมีผู้เข้ามาครอบครองปลูกบ้านอยู่อาศัยทำกินนาน มากพอ เราอาจเสียที่ดินผืนนั้นไปเลย ต ามกฎหมาย โดยการเข้าครอบครองแบบนี้เรียกว่า

การครอบครองปรปักษ์ หมายถึง เมื่อบุคคลใดก็ต ามครอบครองท รั พ ย์สินของผู้อื่นไว้โดยสงบและเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ หากเป็นอสังหาริมท รั พ ย์ เมื่อครอบครองถึง 10 ปี หากเป็นสังหาริมท รั พ ย์ เมื่อครอบครองถึง 5 ปี จะทำให้ผู้เข้าครอบครองโดยปรปักษ์ มีสิทธิได้ที่ดินผืนนั้นไปโดยปริย า ย โดยเจ้าของที่ดินตัวจริงไม่สามารถทำอะไรได้เลย หากไม่คอยดูแลเอาไว้

ทั้งนี้ ทางเพจสายตรงกฎหมาย ได้แนะนำเจ้าของและผู้ครอบครองโฉนดที่ดินทั้งหล า ย อ ย่ าได้ปล่อยให้ที่ดินของตน ตกเป็นของคนอื่นอย่ างง่ายๆ ด้วยการปล่อยให้เป็นที่รกร้าง จะทำให้เสียสิทธิ์ในการครอบครองทันที ต่อให้มีโฉนดถูกต้องก็ต าม คำแนะนำ 9 ข้อ สำหรับเจ้าของที่ดินตัวจริง

1. ควรเข้าไปยังที่ดินของตัวอย่ างอ ย่ างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อคอยดูว่ามีผู้ใดจ้องจะเข้ามาจับจองหรือไม่

2. ตอนที่ลงพื้นที่ ให้สอบถามเพื่อนบ้านหรือช าวบ้านใกล้เคียงว่ามีผู้ใดเข้ามาใช้พื้นที่ของที่ดินของเราเพื่อประโยชน์ส่วนตนบ้างหรือไม่

3. ทำการตรวจเช็คหมุดปักแสดงขอบเขต ว่ามีการเสียห า ยชำรุด มีการเคลื่อนย้ าย หรือสูญห า ยไปหรือไม่

4. หากหมุดที่เคยปักแสดงอาณาเขตที่ดินห า ยไป ให้รีบแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อ ดำเนินคดีไว้เลย โดยเป็นการแจ้งความเอาผิดเลย ไม่ใช่แต่เพียงลงบันทึกประจำวันเอาไว้ เพราะการทำล า ยหมุดปักนี้เป็นความผิดทางอาญา เมื่อแจ้งความแล้วให้เดินทางไปติดต่อ กรมที่ดินเพื่อ ดำเนินการเรื่องหมุดปักให้ถูกต้องต่อไป

5. ต้องมีทำการรังวัดที่ดินเสมอ อ ย่ างน้อยทุกๆ 5 ปีต่อครั้ง เพราะเมื่อเวลาผ่ านไปอาณาเขตหรือที่ดินของเราอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ โดยเฉพาะที่ดินที่เป็นตลิ่งริมน้ำ

6. ในกรณีที่มีผู้อื่นเข้ามาครอบครองที่ดินของเรา ให้เราทำข้อตกลงเจรจากันให้เข้าใจตรงกัน ว่าเขากำลังอาศัยหรือใช้ที่ดินของเราอยู่ อาจเรียกเก็บเป็นค่าเช่ารายปี หรือทำการซื้อขา ยกันให้ถูกต้อง หากอีกฝ่ายเพิกเฉยหรือไม่สนใจทำข้อตกลง เรามีสิทธิ์ที่จะไล่ออ กไปจากพื้นที่ของเราได้ทันที

7. ที่ดินทุกแห่งของเราควรมีการล้อมรั่วเอาไว้อ ย่ างชัดเจนเพื่อเป็นการกำหนดอาณาเขตที่แน่นอน และเป็นการประกาศให้รู้ว่าที่ดินผืนนี้มีเจ้าของ

8. ให้จัดการติดตั้งป้ายประกาศให้ทราบว่าที่ดินผืนนั้นๆมีเจ้าของ ไม่ใช่ที่สาธารณะ

9. เมื่อเราเข้าตรวจสอบที่ดินประจำปี ให้สังเกตรอยการเดินเท้าหรือรอยย างรถ เพื่อตรวจดูว่ามีการใช้ที่ดินของเราเป็นทางผ่ านที่มีรถวิ่งประจำหรือไม่ เพราะหากปล่อยไว้ อาจกล า ยเป็นทางผ่ านประจำไปโดยปริย าย

เรื่องทั้ง 9 ข้อนี้เป็นส า ร ะความรู้สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยศึกษาเรื่องที่ดิน มาก่อน หากมีเงินและซื้อที่ดิน มาแล้ว นอ กจากการรั ก ษ าโฉนดเอาไว้เราก็ต้องไม่ลืมที่จะลงพื้นที่เพื่อตรวจเช็คที่ดินของเราเป็นประจำเพื่อผลประโยชน์ของเราเองด้วย

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …