Home ข้อคิด 17 หลักคิดเก็บเงินในกระเป๋าให้เพิ่มได้ทุกวัน

17 หลักคิดเก็บเงินในกระเป๋าให้เพิ่มได้ทุกวัน

25 second read
Comments Off on 17 หลักคิดเก็บเงินในกระเป๋าให้เพิ่มได้ทุกวัน
0
153

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆไปเรียนรู็ข้อคิดการเก้บเงิน กับบทความ 17 หลักคิดเก็บเงินในกระเป๋าให้เพิ่มได้ทุกวัน ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

1 อย่ าบ้ าสะสม

แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก็จริง แต่อย่ างไรก็ต าม ใครที่เป็นนักสะสมก็มักจะเต็มไปด้วยรายจ่ายที่รั่ วไหล ถ้าคุณไม่หยุดตัวเองเลย เมื่อมองย้อนกลับมาอีกที อาจพบว่ามีของสะสมอยู่เต็มบ้านไปหมด แต่เงินในบัญชีกลับว่างเปล่า

2 ยกเลิ กการเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ใช้

อย่ างเช่น ฟิตเนสที่สมัครไว้เพราะอย ากหุ่ นดี แต่ก็ไม่เคยมีเวลาว่างไปสักทีอย่ าลืมว่า คุณสามารถต่ออายุการเป็นสมาชิกในภายหลังได้ ถ้าไม่ได้ไปจริงๆก็ยกเลิกไปก่อนก็ได้

3 อย่ าเพียงแค่ประหยัดเงิน

การออมเป็นสิ่งทีดี โดยควรตั้งเป้าหมายในการออมระยะสั้น เช่น ออมให้ได้ 300 บาทหรือมากกว่านั้นต่อสัปดาห์ จะทำให้เราไม่รู้สึกหนักเกินไปและมีกำลังใจในการเก็บเงิน และควรวางแผนการเกษี ยณให้เร็วที่สุด อย่ าเพียงแค่ทำงานไปทุกๆ เดือน

4 ลดรายจ่ายเรื่องเสื้ อผ้า

เราควรเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว ให้มาเป็นเงินเข้ากระเป๋าจะดีกว่านะ รวมไปถึงเสื้ อผ้าที่กำลังล้นตู้อยู่ด้วย ซึ่งหล า ยคน มีเสื้ อผ้าเยอะมาก แต่ใส่ไปไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด แนะนำว่าให้ตัดใจแล้วนำไปข า ยต่อเอาเงิน มาเก็บเพิ่มจะดีกว่านะ

5 อย่ าซื้ อเสื้ อผ้าร า ค าถูก

ก็คือ การเลือ กเสื้อผ้าที่ใช้วัสดุคุณภาพดี เพราะเมื่อคุณซื้ อเสื้ อผ้าร า ค าถูกที่เนื้อผ้าไม่ดีหรือ การตั ดเย็ บไม่ดี จะทำให้เสื้ อผ้าเหล่านั้นเสื่ อมสภาพเร็ว หลังจากซักไปเพียงไม่กี่ครั้ง

6 ซื้ อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ

เป็นของชิ้นใหญ่ที่ควรลงทุนเพื่อความสะดวกสบาย และควรตระหนักถึงการประหยัดพลังงานด้วย เพราะการประหยัดค่าไฟก็ช่วยคืนเงินในกระเป๋าได้ด้วย

7 หยุดใช้บัตรเ ค รดิ ตจ่ายล่วงหน้าถ้าไม่จำเป็น

เพราะความสะดวกของ บั ต ร เ ค ร ดิ ต ก็ทำให้เราใช้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ด้วย จนทำให้เก็บเงินได้ไม่ถึงเป้าหมาย เทคนิคง่ายๆ ก็คือ ให้เขียนข้อความเตื อนตัวเองไว้ บนกระด าษเล็กๆแปะบนบัตรเครดิ ตเอาไว้เลย เป็นข้อความเตื อนใจให้คิดก่อนซื้ อ

8 ตั้งต้นด้วยเงินออม

หล า ยคนคิดว่าเงินเก็บหรือเงินออมนั้น คือเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย รายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเงินออม ซึ่งวิธีการคิดแบบนี้ก็ถูกต้อง แต่ไม่ใช่แนวคิดตั้งต้นที่ดี แต่ที่สำหรับคนที่ อย ากเก็บเงินให้ได้อย่ างมีวินัย เราไม่ควรมองเงินออมเป็นเงินเหลือ แต่ควรมองเป็นเงินที่ถูก “ จัดหมวดหมู่ ” เอาไว้ว่า นี่คือเงินออมโดยเฉพาะนะ

9 สนุกกับความบันเทิงง่ายๆ

การไปเที่ยวต ามห้างสรรพสินค้า หรือเที่ยวข้างนอ กจะทำให้เรา ได้พบกับสิ่งล่อต าล่อใจมากมาย จนจ่ายเงินไปในจำนวน มากกว่าที่ตั้งใจเอาไว้นั่นเอง ลองมีสักวันที่คุณสร้าง ความสุขและความบันเทิงง่ายๆ ได้ที่บ้าน อย่ างฟังเพลง ดูทีวีอ่ านหนังสือเป็นอีกเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ในการลดรายจ่ายเรื่องความบันเทิงได้ด้วย

10 ใช้ระบบขนส่ งสาธารณะบ้าง

การโดยส ารด้วยรถสาธารณะ จะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้เป็นอย่ างมากเลยทีเดียวและยังช่วยประหยัดพลั งงานแทนการขับรถยนต์ส่วนตัวอีกด้วย หรือลองซื้ อบัตรประเภท รายเดือนของรถไฟฟ้า รถเมล์ ก็จะพบว่าค่าโดย ส า ร ยิ่งถูกลงไปอีก

11 เปรียบเทียบก่อน และใช้กฎ 24 ชั่ วโมง

เวลาที่คุณอย ากซื้ อของร า ค าสูงๆ ให้กลับบ้านไปแล้วไตร่ตรองอีกสัก 24 ชั่ ว โมงก่อนแล้วค่อยวกกลับมาซื้ อมันอีกครั้ง เพราะถึงเวลานั้นบางทีเราก็อาจจะไม่อย ากได้แล้ว ก็ได้หรือลองคำนวณร า ค าสิ่งของที่จะซื้ อเปรียบเทียบกับจำนวนค่าตอบแทนรายวันที่ได้จากการทำงานของคุณ ลองทำแบบค่อยเป็นค่อยไป แล้วคุณจะพบว่าตัวเองนั้น มีเงินเหลือเยอะขึ้นอย่ างแน่นอน

12 จดบันทึกให้เป็นนิสั ย

เราควรจดบันทึกรายรับรายจ่ายให้เป็นนิสั ย เพราะจะทำให้รู้ว่าเราหมดเงินไปกับอะไรและช่วยให้เราสามารถตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออ กไปได้ด้วย ซึ่งปัจจุบัน มีแ อ ปพลิเ คชัน รายรับรายจ่ายมากมายที่ทำให้เราสะดวกในการใช้งาน ให้คุณได้เลือ กลองใช้

13 ค่า อ า หา ร รายจ่ายประจำที่ลดได้

ค่า อ าหา ร เป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่สุดก้อนหนึ่งในชีวิตประจำวันเลยก็ได้วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดรายจ่ายได้ก็คือ การประหยัดค่าใช้จ่ายก้อนนี้ให้มากขึ้นสำหรับการลด รายจ่ายค่า อ าหา รสามารถทำได้โดยการทำ อ าหา ร ทานเองการทำ อ าหา ร ไปทานเองจะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าซื้ อทานข้างนอ ก

14 เลือ กบัญชีธนาคารที่ได้ด อ กเบี้ ยดีๆ

เพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการฝากเงินทั่วไป แบบการเลือ กหั ก บัญชีแบบอัตโนมัติบัญชีก็สามารถสร้างวินัยการออมได้เหมือนกัน จะได้ไม่ต้องกังวลว่าเดือนนี้ ได้ออมเงินหรือยังซึ่งวิธีนี้ง่ายต่อ การไปถึงเป้าหมายการออมที่วางไว้ด้วย

15 ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

ร้านค้าหล า ยร้าน มักมีสิทธิพิเศษให้เมื่อเราไปช้อปปิ้ง ก็ขออย่ าละเลยสิทธิพวกนี้เพราะบางทีคุณอาจได้รับเช็ คของขวัญ บัตรกำนัลดีๆ ที่ทำให้ประหยัดเงินไปได้อีกเยอะเลย

16 งบประมาณควรแบ่งประเภทและลำดับความสำคัญ

เมื่อเราเห็นงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดหลังหั ก เงินออมที่คาดหวังไว้แล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเราเริ่มลงมือจริง แต่หล า ยครั้งก็จ่ายไม่ได้จริงต ามที่ตั้งใจไว้ เพราะมักจะจ่ายให้กับ สิ่งที่ไม่สำคัญก่อนเช่น จ่ายให้กับค่า อ าหา ร ที่อย ากทานในแต่ละวันก่อน จนลืมคิดไปว่ามีส่วนที่สำคัญที่จะต ามมาในช่วงปล า ยเดือน เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำค่าไฟ เป็นต้น

17 อย่ ามีเฉพาะบัญชีออมท รั พ ย์

แนะนำให้ลองฝากประจำบ้าง หรือลงทุนแบบ หั ก อัตโนมัติบัญชีบ้างก้ดี เพื่อสร้างวินัยการออมจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเดือนนี้ได้ออมเงินหรือฝากเงินเข้าธนาคารแล้วหรือยัง ซึ่งวิธีนี้ง่ายต่อ การไปถึงเป้าหมายการออมที่วางไว้ด้วยนั่นเอง

ที่มา t h e – w a y o f l i f e, v e r r y s m i l e j u n g

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …